Mats Kempe

Universitetslektor
Institutionen för film och litteratur Fakulteten för konst och humaniora
Spara kontaktuppgifter

Mats Kempe är lektor i Kreativt skrivande. Han är även verksam som skönlitterär författare och har skrivit ett tiotal böcker, både romaner och novellsamlingar. Han har även skrivit litteraturkritik och översatt barn- och ungdomsböcker från norska. Tidigare har han bland annat varit Internationell sekreterare vid Sveriges författarförbund, suttit i juryn för ALMA – Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne samt i styrelsen för tidskrften Karavan. 

Publikationer

Bok (Övrigt veten­skapligt)

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))