Mats Trondman

Professor
Institutionen för kulturvetenskaper
0470-76 74 55
Hus F H336
Spara kontaktuppgifter

Mats Trondman är professor i kultursociologi. Han är med i ledningsgruppen för forskargruppen Centrum för kultursociologi vid Linnéuniversitetet och ingår även i Center for Cultural Sociology vid Yale University. 

Läs mer om Mats på hans engelska sida

Publikationer

Konferens­bidrag (Övrigt veten­skapligt)

Kapitel i bok, del av antologi (Referee­granskat)

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt veten­skapligt)

Artikel, recension (Referee­granskat)

Artikel, recension (Övrigt veten­skapligt)

Artikel i tid­skrift (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))

Artikel, recension (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))