Mats Trondman

Professor
Institutionen för kulturvetenskaper mats.trondman@lnu.se 0470-76 74 55

Mats Trondman är professor i kultursociologi. Han är med i ledningsgruppen för forskargruppen Centrum för kultursociologi vid Linnéuniversitetet och ingår även i Center for Cultural Sociology vid Yale University. 

Läs mer om Mats på hans engelska sida

Publikationer