Mats Nelson är doktorand i arkeologi i forskarskolan GRASCA vid Linnéuniversitetet.

Forskning

Min forskning handlar om människors engagemang och deltagande i arkeologisk kulturmiljö, särskilt i ett landskapsarkeologiskt sammanhang. Hur skapas synen på det forntida landskapet av samverkan mellan den arkeologiska verksamheten och allmänheten? En viktig målsättning är att utvärdera förmedlingsmetoder inom uppdragsarkeologin i syfte att utveckla en mer riktad och kostnadseffektiv verksamhet.