Ämnesansvarig för POLKON/fysiska tekniker och metoder