Mattias Gunnarsson

Utredare
Universitetsledningens kansli
Cu37011, Hus Culmen, Kalmar
Spara kontaktuppgifter

Jag har en tjänst som utredare på universitetsledningens kansli där jag framförallt bistår Forskningsrådet men även arbetar med forskningsfrågor utöver detta. Under 2021 och 2022 kommer jag bland annat att arbeta med utformningen av ett kvalitetssäkringssystem för forskning, forskningsinfrastruktur på universitetet och olika externa utvärderingar av universitetets forskning.

Tidigare har jag varit verksam som lärare och forskare på Institutionen för statsvetenskap. Mina intresseområden är ideologi, politiska partier och partisystem, i synnerhet i Skandinavien och Norden, men även i Europa i stort.

Undervisning

Framförallt har jag undervisat i politisk teori, politisk idéhistoria, politisk filosofi och ideologi inom delkursen Politiska idéer på Statsvetenskap 1 i både Kalmar och Växjö. Jag har även undervisat i Svensk och jämförande politik samt i Förvaltning, i synnerhet kopplat till EU eller politiska partier. Vidare undervisar jag även utbytesstudenter och programstudenter på Europaprogrammet i kursen European Integration in a Global Order i Växjö. Tidigare har jag även varit involverad i andra kurser med fokus på EU och Europa.

Forskning

Min forskning handlar om hur partier tävlar om att vinna väljarnas röster. I min avhandling studerar jag valmanifest från partier i Danmark, Norge och Sverige från 1970 till idag för att se vad de innehåller, om och i så fall vad som förändras och på vilket sätt. Utifrån detta går det sedan att se hur partisystemet och konkurrensen mellan partierna om väljarnas röster förändras. Bland annat försöker jag besvara frågan om partierna blir mer lika varandra ("går mot mitten") och vad detta i så fall kan tänkas bero på, om valmanifesten var mer ideologiska förr samt om partierna har blivit vagare eller tydligare i sina löften.

Publikationer

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt veten­skapligt)

Licentiat­avhandling, monografi (Övrigt veten­skapligt)

Artikel, recension (Övrigt veten­skapligt)

Konferens­bidrag (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))

Rapport (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))