Mattias Örnerheim

Universitetslektor
Institutionen för statsvetenskap Fakulteten för samhällsvetenskap
Spara kontaktuppgifter

I min forskning intresserar jag mig för vad som orsakar förändringar och utveckling inom den offentliga sektorn. Speciellt intresserar jag mig för hur styrningsförändringar och styrningsidéer påverkar yrkesverksammas förutsättningar att fullgöra sina uppdrag inom den offentliga sektorn.

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Konferens­bidrag (Referee­granskat)

Doktors­avhandling, samman­läggning (Övrigt veten­skapligt)