Maude Johansson

Maude Johansson

Universitetslektor
Institutionen för psykologi Fakulteten för hälso- och livsvetenskap
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Jag slutförde min psykologexamen 1986 på Umeå Universitet.

Jag har sedan utbildat mig till barn- och ungdomspsykoterapeut och jag har en lärare- och handledarutbildning i psykoterapi och är specialist i klinisk psykologi.

Jag har framförallt varit kliniskt verksam inom barn- och ungdom psykiatrin.

Jag började arbeta som adjunkt  2008 på special – och behandlingspedagogiken och som programansvarig på psykologprogrammet mellan 2011–2015.

Mitt forskningsområde är psykisk ohälsa under graviditeten och efter förlossningen

Undervisning

Jag undervisar i utvecklingspsykologi, spädbarnspsykologi, barn-och familjeterapi samt psykodynamisk teori och metod.

Forskning

Mitt huvudsakliga forskningsområde är prevalensforskning inom området postpartum depression, depression och föräldrastress under småbarnsåren. Jag är särskilt intresserad av att förstå vilka faktorer som påverkar långvarig depression och föräldrastress under och efter föräldrablivandet och att utveckla stöd och behandling inom mödra-och barnhälsovården för föräldrar med psykisk ohälsa.

Uppdrag

Programansvarig vid psykologiska institutionen.

Konferens­bidrag (Referee­granskat)

  • Keynote speaker, 2nd International Conference on Nursing and Healthcare Sciences 2018, internationell konferens i Osaka:
  1. Mental health and psychological well-being among parents during infancy and the importance of Child Health Care.
  2. Depressive symptoms and parental stress in mothers and fathers 25 months after delivery.
  • Presentation, WAIMH, internationell konferens i Rom 2017: Abstract No. 209 (67073), Depressive symptoms and parental stress in mothers and fathers 25 months after child birth. Affiliation: Linnaeus University, Sweden.
  • Presentation, WAIMH, international konferens i Brisbane 2020: Abstract No. 47, Depressive symptoms and parental stress in mothers and fathers 30 months after childbirth, Parenting and family process. Affiliation: Linnaeus University, Sweden.

Rapporter (Övrigt veten­skapligt)

  • Östra Sjukvårdsförvaltningen FoU-rapport
  • Glimten – en utvärdering av gruppverksamhet för barn till missbrukare
  • Psykoterapi med hyperaktiva – en empirisk intervjuundersökning av psykoterapeuters arbetssätt

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Doktors­avhandling, samman­läggning (Övrigt veten­skapligt)