Mergim Krasniqi

Mergim Krasniqi

Universitetsadjunkt
Institutionen för didaktik och lärares praktik Fakulteten för samhällsvetenskap
24055, Hus Radix, Kalmar
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Jag arbetar som universitetsadjunkt och doktorand vid Linnéuniversitetet. Jag antogs 2022 som doktorand i ROCIT ett år in i mitt arbete som universitetsadjunkt. I mitt dagliga arbete vid Linnéuniversitetet tillhör jag forskningsmiljöerna Forskning om pedagogiska professioner och praktiker samt Forskargruppen för fritidspedagogisk forskning. Mina intressen är inom det fritidspedagogiska forskningsfältet med särskilt fokus på frågor om profession, identitet och socialisation, gärna med lärarutbildningssammanhang.  

 

Undervisning

Jag undervisar i grundlärarprogrammet inriktning fritidshem och grundlärare med inriktning mot arbete i fritidshem, erfarenhetsbaserat.  

 

Forskning

Jag är en av nio doktorander i forskarskolan ROCIT från Lunds universitet med placering vid Linnéuniversitetet, Kalmar. Mina forskningsintressen handlar om att undersöka den professionella identiteten över tid hos framtida grundlärare i fritidshem. Mer specifikt handlar intresset om att följa individerna för att studera deras process när de börjar närmar sig sitt framtida yrke, vad som påverkar de i deras utbildning och hur de hanterar de dubbla uppdragen som väntar i yrkeslivet. Forskningen görs genom en longitudinell ansats där jag följer samma individ i kurser på campus eller VFU-perioder i såväl skola som fritidshem. Avhandlingen är planerad att publiceras år 2027. 

I början av min doktorandperiod blev jag intervjuad av "Vi lärare" om min tänkta avhandling. Du kan läsa om reportaget här: VI lärare

Vid sidan av avhandlingen deltar jag i ett forskningsprojekt, läs mer om det nedan. 

Uppdrag

Från och med 2024 är jag koordinator i forskarmiljön Forskning om pedagogiska professioner och praktiker