Michael Dorn

Michael Dorn

Docent
Institutionen för byggteknik Fakulteten för teknik
+46470708156
+46722199484
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Jag är universitetslektor vid avdelningen för byggteknik. Innan dess har jag varit anställd som Post-Doc mellan mai 2012 och december 2014 och som forskarassistent mellan januari 2015 till mars 2016.

Undervisning

Jag är kursansvarig och examinator för kursen i geodesi och stål- och träbyggnad på grundnivå. Jag har varit och är fortfarande handledare för några exjobbsarbeten, båda på grund- och avancerad nivå.

Forskning

I min forskning så arbetar jag experimentellt och numerisk med trä, träprodukter och förband av olika typer, allt på olika nivåer och längdskalor. Jag medarbetar bland annat inom projekt "Bärande glas" som avser att använda glas som bärande element i sammanhang med träkonstruktioner. För nutiden är jag projektledare för delprojekt Biobaserade skivmaterial inom projekt Framtidens byggande och boende som har målet att undersöka ett bio-baserade fibermaterial och dess användning inom byggsektorn.

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Konferens­bidrag (Referee­granskat)

Artikel i tid­skrift (Övrigt veten­skapligt)

Konferens­bidrag (Övrigt veten­skapligt)

Doktors­avhandling, mono­grafi (Övrigt veten­skapligt)

Rapport (Övrigt veten­skapligt)