Michael Dorn

Michael Dorn

Docent
Institutionen för byggteknik Fakulteten för teknik
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Jag är universitetslektor och docent vid Institutionen för Byggteknik. Min grundutbildning fick jag i Wien, Österrike, från det Tekniska Universitetet i Wien där jag läste till Civilingenjör inom konstruktionsteknik. Därefter var jag anställd både på universitetet där och jobbade även som stålkonstruktör. Jag presenterade min doktorsavhandling i början av 2012.

Sedan maj 2012 är jag anställd på Linnéuniversitetet, jag började som Post Doc och därefter var jag forskarassistent. Sedan 2016 har jag min nuvarande tjänst.

Undervisning

I de åren hos Linnéuniversitetet har jag undervisat i ett flertal kurser, både på grund- och avancerad nivå, bl.a. kurslärare i Stål- och Träkonstruktioner, projektarbeten, Geodesi, Analysis of Structures och Byggteknik 1. Jag är också kursansvarig och examinator i andra kurser.

Dessutom har jag handlett ett tiotals examensarbeten på grund- och avancerad nivå. En sammanställning av arbeten jag har handlett eller var examinator hittas på DiVA. Hör av dig om du har intresse av ett examensarbete inom mina intresseområden.

Jag är också programansvarig för ingenjörsprogrammet. Informationen om programmet hittas på programsidan. Tar gärna kontakt med mig eller våra studievägledare om du har frågor!

Forskning

I min forskning så arbetar jag experimentellt och numerisk med trä, träprodukter och förband av olika typer, allt på olika nivåer och längdskalor.

För nutiden forskar jag mest med projekt inom monitorering av hus där parametrar som fukt, temperatur och sättningar mäts. Främst inom träkonstruktioner och med fokus på KL-trä. Inom detta område utvecklas och används mätsystem för byggfysik, fukthalt, rörelsemätning, och dynamik, både i verkliga byggnader och för experiment.

Projekt "Bärande glas" har varit anledning att jag kom till Linnéuniversitetet i första hand. Detta projekt avser att använda glas som bärande element i sammanhang med träkonstruktioner.

Jag har bl.a. varit projektledare för delprojekt Biobaserade skivmaterial inom projektet Framtidens byggande och boende som har målet att undersöka ett bio-baserade fibermaterial och dess användning inom byggsektorn.

 

Uppdrag

  • Programansvarig HING Byggteknik
  • Internationaliseringskoordinator

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Konferens­bidrag (Referee­granskat)

Artikel i tid­skrift (Övrigt veten­skapligt)

Konferens­bidrag (Övrigt veten­skapligt)

Doktors­avhandling, mono­grafi (Övrigt veten­skapligt)

Rapport (Övrigt veten­skapligt)

Övrigt (Övrigt veten­skapligt)