Michael Dorn

Michael Dorn

Docent
Institutionen för byggteknik Fakulteten för teknik
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Jag är universitetslektor och docent vid Institutionen för Byggteknik. Min grundutbildning fick jag i Wien, Österikke, från det Tekniska Universitetet i Wien där jag läste till Civilingenjör inom konstruktionsteknik. Därefter var jag anställt både på universitetet där och jobbade även som stålkonstruktör. Jag presenterade min doktorsavhandling i början av 2012.

Sedan maj 2012 är jag anställt på Linnéuniversitetet, jag började som PostDoc och därefter var jag forskarassistent. Sedan 2016 har jag min nuvarande tjänst.

Undervisning

I de åren hos Linnéuniversitetet har jag undervisat i ett flertal kurser, både på grun- och avancerad nivå, bl.a. kurslärare i Stål- och Träkonstruktioner, projektabeten, Geodesi, Analysis of Structures och Byggteknik 1. Dessutom har jag handlett ett tiotals examensarbeten på grund- och avancerad nivå.

Jag är också programansvarig för ingenjörsprogrammet. 

Forskning

I min forskning så arbetar jag experimentellt och numerisk med trä, träprodukter och förband av olika typer, allt på olika nivåer och längdskalor.

För nutiden forskar jag mest med projekt inom monitorering av hus där parametrar som fukt, temperatur och sättningar mäts. Främst inom träkonstruktioner med fokus på KL-trä.

Projekt "Bärande glas" har varit anledning att jag kom till Linnéuniversitetet i första hand. Detta projet avser att använda glas som bärande element i sammanhang med träkonstruktioner.

Jag har bl.a. varit projektledare för delprojekt Biobaserade skivmaterial inom projektet Framtidens byggande och boende som har målet att undersöka ett bio-baserade fibermaterial och dess användning inom byggsektorn.

 

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Konferens­bidrag (Referee­granskat)

Artikel i tid­skrift (Övrigt veten­skapligt)

Konferens­bidrag (Övrigt veten­skapligt)

Doktors­avhandling, mono­grafi (Övrigt veten­skapligt)

Rapport (Övrigt veten­skapligt)