Michael Ranta

Michael Ranta

Forskare
Institutionen för kulturvetenskaper Fakulteten för konst och humaniora
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Fil. dr. 2000, docent 2017 i konstvetenskap (Stockholms universitet)

 

Undervisning

Olika undervisningsuppdrag på Stockholms universitet, Konstfackskolan (Stockholm), Sichuan University (Chengdu, Kina).

Forskning

Arbetstiteln för min pågående forskningsinriktning är “The Representation of Action and Time in the Visual Arts“.

En grundläggande fråga rör bilders förmåga att skildra handlingar, berättelser och temporala strukturer. Vilken roll spelar betraktarens mentala och typifierande föreställningar rörande olikartade handlingssekvenser? Och hur kan bilder implicera vidare världsbilder eller meta-narrativa strukturer? Dessa frågor behandlas utifrån ett interdisciplinärt perspektiv (spec. från ämnesfält som konsthistoria, filosofi, semiotik, narratologi, kognitiv psykologi) och relateras till konkret konsthistoriskt och arkeologiskt bildmaterial.

Uppdrag

2010 -2019 har jag varit verksam som forskare vid "Centre for Semiotic Studies", Lunds universitet.

2014 - 2016 har jag varit delaktig i det interdisciplinära forskningsprojektet "The Making of Them and Us: Cultural Encounters Conveyed Through Pictorial Narrative", finansierat av stiftelsen Marcus and Amalia Wallenbergs Minnesfond (Lunds universitet)

2017 - 2019 har jag delagit i projektet "Storytelling in Rock Art", finansierat av Vetenskapsrådet (Lunds universitet/Linnéuniversitetet).

2022 - 2024 deltar jag i projektet "From Shapes to Action (SHACT) – The Narrative Turn in Prehistoric Image-Making in Northern Europe", finansierat av Vetenskapsrådet (Linnéuniversitetet).

2018 - 2024: gästprofessor vid Sichuan University (Chengdu, Kina).

Publikationer

Doktors­avhandling, mono­grafi (Övrigt veten­skapligt)

Bok (Referee­granskat)

Kapitel i bok, del av antologi (Referee­granskat)

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Artikel i tid­skrift (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))

Artikel, recension (Övrigt veten­skapligt)

Konferens­bidrag (Övrigt veten­skapligt)