Michael Schweigler

Michael Schweigler

Universitetslektor
Institutionen för byggteknik Fakulteten för teknik
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Som universitetslektor strävar jag efter en balans mellan forskningsaktiviteter, undervisnings- och handledningsuppgifter.

Mina undervisnings- och forskningsområden omfattar olika vetenskapsgrenar som relaterar till hållfasthet hos trä och träkonstruktioner. Min kärnkompetens är en balanserad kunskapsbas inom experimentella och numeriska metoder i mekanik, tillämpad på det hållbara materialet trä. Denna kunskapsbas byggde jag upp under min forskning som doktorand vid Wiens tekniska universitet (TU Wien) och den utökas och förstärks nu här på institutionen för byggteknik vid Linnéuniversitetet.

Min doktorsavhandling ägnade jag åt en kombinerad experimentell-numerisk undersökning av dymlingsförband i träkonstruktioner. Detta arbete återupptas här vid Linnéuniversitetet och tillämpas på nya system för förband och nya träprodukter. Förutom själva forskningen var, och är, det fortfarande av största vikt för mig att överföra kunskap från forskningen till industriella partner, till våra studenter och till samhället.

Undervisning

Mina aktiviteter inom undervisning är till stora delar relaterade till materialet trä. Tack vare en djupgående kunskap inom hållfasthet hos trä, träkonstruktioner och mjukvarustödd design av konstruktioner, som jag fått från min forskning och från tidigare undervisning inom träkonstruktioner, kan jag stödja kollegor i olika kurser på grund- och forskarnivå, samt inom yrkesmässig utbildning.

Dessa kurser är bland annat inom områdena stål- och träkonstruktioner, projektarbeten i detaljerad design, professionell utbildning i träkonstruktioner och korslimmade träkonstruktioner. Jag ansvarar även, tillsammans med kollegor, för att utveckla nya kurser. Dessutom omfattar mitt arbete på universitetet att handleda av masterstudenter och doktorander.

Forskning

Min forskning består av experimentell undersökning och numerisk modellering av trä och träkonstruktioner i olika längdskalor, med ett starkt fokus på förband i träkonstruktioner. Detta innefattar kombinerade experimentella och numeriska studier av trämaterial, förbandskomponenter, förband av enkeltyp, skarvar med flera fästen, samt analys av trästrukturer.

Avancerade experimentella och numeriska metoder inom mekanik används i vetenskapligt arbete för att förstå fenomen, vilket resulterar i en djup kunskap om material och konstruktionssystem som sedan används för att utveckla konstruktionsverktyg som kan tillämpas i praktiskt byggande. Detta uppnås genom nära samarbete med industripartner, arbetsgrupper för standardisering och programvaruutvecklare. Syftet med denna samarbetsfilosofi är att kombinera vetenskaplig kunskap med praktisk erfarenhet, för att – baserat på avancerad numerisk modellering – uppnå nya, förbättrade designmetoder för att underlätta att träkonstruktioner spelar en viktig roll för en hållbar framtid.

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Konferens­bidrag (Referee­granskat)

Kapitel i bok, del av antologi (Referee­granskat)

Dataset (Referee­granskat)

Konferens­bidrag (Övrigt veten­skapligt)

Doktors­avhandling, mono­grafi (Övrigt veten­skapligt)

Rapport (Övrigt veten­skapligt)