Michael Schweigler

Michael Schweigler

Universitetslektor
Institutionen för byggteknik Fakulteten för teknik
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Som universitetslektor strävar jag efter en balans mellan forskningsaktiviteter, undervisnings- och handledningsuppgifter.

Mina undervisnings- och forskningsområden omfattar olika vetenskapsgrenar som relaterar till hållfasthet hos trä och träkonstruktioner. Min kärnkompetens är en balanserad kunskapsbas inom experimentella och numeriska metoder i mekanik, tillämpad på det hållbara materialet trä. Denna kunskapsbas byggde jag upp under min forskning som doktorand vid Wiens tekniska universitet (TU Wien) och den utökas och förstärks nu här på institutionen för byggteknik vid Linnéuniversitetet.

Min doktorsavhandling ägnade jag åt en kombinerad experimentell-numerisk undersökning av dymlingsförband i träkonstruktioner. Detta arbete återupptas här vid Linnéuniversitetet och tillämpas på nya system för förband och nya träprodukter. Förutom själva forskningen var, och är, det fortfarande av största vikt för mig att överföra kunskap från forskningen till industriella partner, till våra studenter och till samhället.

Undervisning

Mina aktiviteter inom undervisning är till stora delar relaterade till materialet trä. Tack vare en djupgående kunskap inom hållfasthet hos trä, träkonstruktioner och mjukvarustödd design av konstruktioner, som jag fått från min forskning och från tidigare undervisning inom träkonstruktioner, kan jag stödja kollegor i olika kurser på grund- och forskarnivå, samt inom yrkesmässig utbildning.

Dessa kurser är bland annat inom områdena byggteknik, vatten- och avloppsystem, stål- och träkonstruktioner, projektarbeten i detaljerad design, professionell utbildning i korslimmade träkonstruktioner. Jag ansvarar även, tillsammans med kollega för master kursen konceptuell konstruktionsteknik. Dessutom omfattar mitt arbete på universitetet att handleda av magister och masterstudenter, och även doktorander.

Forskning

Min forskning består av experimentell undersökning och numerisk modellering av trä och träkonstruktioner i olika längdskalor, med ett starkt fokus på förband i träkonstruktioner. Detta innefattar kombinerade experimentella och numeriska studier av trämaterial, förbandskomponenter, förband av enkeltyp, skarvar med flera fästen, samt analys av trästrukturer.

Avancerade experimentella och numeriska metoder inom mekanik används i vetenskapligt arbete för att förstå fenomen, vilket resulterar i en djup kunskap om material och konstruktionssystem som sedan används för att utveckla konstruktionsverktyg som kan tillämpas i praktiskt byggande. Detta uppnås genom nära samarbete med industripartner, arbetsgrupper för standardisering och programvaruutvecklare. Syftet med denna samarbetsfilosofi är att kombinera vetenskaplig kunskap med praktisk erfarenhet, för att – baserat på avancerad numerisk modellering – uppnå nya, förbättrade designmetoder för att underlätta att träkonstruktioner spelar en viktig roll för en hållbar framtid.

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Konferens­bidrag (Referee­granskat)

Kapitel i bok, del av antologi (Referee­granskat)

Dataset (Referee­granskat)

 • Schweigler, M., Bader, T.K., Bocquet, J., Lemaitre, R., Sandhaas, C. (2019). Database of embedment parameters from soft- and hardwoods. Växjö, Sweden, Linnaeus University.

  The database includes embedment parameters from in total 1565 tests, taken from 7 reports originating from ENSTIB/LERMaB Epinal, Vienna University of Technology (IMWS, TU Wien), Linnaeus University Växjö (LNU), TU Delft and Karlsruhe Institute of Technology (KIT).It compromises parameters from embedment test on 6 soft- and hardwood spieces, 4 wood-based products, 4 dowel diameter, loaded at 7 different load-to-grain angles.

  The embedment parameters can be used to describe load-displacement curves of steel dowels embedded in wood, being exploited in numerical models for single-dowel connections.

  Embedment parameters given in the database are explained and discussed in:Schweigler, M., T. K. Bader, J.F. Bocquet, and C. Sandhaas (2019). "Embedment test analysis and data in the context of phenomenological modeling for dowelled timber joint design." In: Proceedings of INTER/52-07-08 , Tacoma, USA.

  Update:2020-07-06: Parameters from embedment tests on birch (solid timber) are added Benistand, T. (2020).

  References:

  The database includes embedment parameters taken from following reports:

  Benistand, T. (2019). “Comportements structurels des Essences de bois feuillus français en vue de leur meilleure intégration aux Eurocodes 5.” PhD thesis. University of Lorraine, France (in progress).

  Benistand T, Bleron L., Bocquet J.F (2020) " Embedding Strength Prediction for European Hardwood Species" In: Proceedings INTER/53-07-9.

  Blaß, H. J. and T. Uibel (2007). “Tragfähigkeit von stiftförmigen Verbindungsmitteln in Brettsperrholz (in German)”. In: Karlsruher Berichte zum Ingenieurholzbau Band 8.

  Lemaître, R. (2020). “Développement d’un outil de calcul non linéaire de dimensionnement d’assemblages bois tridimensionnels soumis à des torseurs plans.” PhD thesis. University of Lorraine, France.

  Sandhaas, C., G.J.P. Ravenshorst, H.J. Blass, and J.W.G. van de Kuilen (2013). “Embedment tests parallel-to-grain and ductility aspects using various wood species”. In: European Journal of Wood and Wood Products 71(5), pp. 599–608.

  Schweigler, M., T. K. Bader, G. Hochreiner, G. Unger, and J. Eberhardsteiner (2016). “Load-to-grain angle dependence of the embedment behavior of dowel-type fasteners in laminated veneer lumber”. In: Construction and Building Materials 126, pp. 1020–1033.

  Schweigler, M., T. K. Bader, J. Vessby, and J. Eberhardsteiner (2017). “Constrained displacement boundary conditions in embedment testing of dowel-type fasteners in LVL”. In: Strain 53(6). DOI: 10.1111/str.12238.

  .

Konferens­bidrag (Övrigt veten­skapligt)

Doktors­avhandling, mono­grafi (Övrigt veten­skapligt)