Mikael Härlin

Mikael Härlin

Forskningsrådgivare Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Jag arbetar som forskningsrådgivare vid Grants and Innovation Office (GIO), Avdelningen för Externa Relationer. GIO fungerar som ett stöd vid externa forskningsansökningar.

Från 2024 är jag tjänstledig 20% för att ägna mig åt forskning.

Jag har en tvärvetenskaplig forskningsbakgrund med fokus på biologins filosofi och är docent i systematisk biologi. Gillar gränslandet mellan humaniora, samhällsvetenskap och naturvetenskap.

Här en länk till min ResearchGate.

 

Forskning

Forskning inom biologins filosofi med ett fokus på frågor som handlar om biologisk mångfald. Inte minst frågor som rör fylogeni, klassificering, taxonomi och nomenklatur i vår förståelse av och hur vi kommunicerar om biologisk mångfald.

 

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Konferens­bidrag (Referee­granskat)

Artikel i tid­skrift (Övrigt veten­skapligt)

Konferens­bidrag (Övrigt veten­skapligt)

Artikel, recension (Övrigt veten­skapligt)

Doktors­avhandling, samman­läggning (Övrigt veten­skapligt)

Artikel i tid­skrift (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))

Övrigt (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))