Mikael Härlin

Mikael Härlin

Forskningsrådgivare Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Jag arbetar som forskningsrådgivare vid Grants and Innovation Office (GIO), Avdelningen för Externa Relationer. Inom GIO är vi specialiserade på att ge forskare olika typer av hjälp och stöd i processen att söka extern forskningsfinansiering. Jag jobbar huvudsakligen med Fakulteten för Samhällsvetenskap och Ekonomihögskolan.

Jag har en tvärvetenskaplig forskningsbakgrund med fokus på biologins filosofi och är docent i systematisk biologi. Gillar gränslandet mellan humaniora, samhällsvetenskap och naturvetenskap och skriver gärna populärvetenskapliga texter.

Här hittar ni till min sida på ResearchGate och här en länk till en artikel om forskningsfinansiering med titeln "Lite till många eller mycket till få?" i Riksbankens Jubileumsfonds senaste årsbok (2015/16), Tänka vidare - forskning, finansiering, framtid.

 

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Konferens­bidrag (Referee­granskat)

Artikel i tid­skrift (Övrigt veten­skapligt)

Konferens­bidrag (Övrigt veten­skapligt)

Artikel, recension (Övrigt veten­skapligt)

Doktors­avhandling, samman­läggning (Övrigt veten­skapligt)

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))