Jag forskar inom internationellt företagande. Min forskning har bland annat publicerats i Journal of International Marketing, International Business Review, International Small Business Journal, International Journal of Business Environment och Journal of Trade and Global Markets. Forskningen bedrivs inom ramen för Center for International Business Studies on Emerging Markets (CIBEM).

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Konferens­bidrag (Referee­granskat)

Kapitel i bok, del av antologi (Referee­granskat)

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt veten­skapligt)

Doktors­avhandling, samman­läggning (Övrigt veten­skapligt)