Mikael Lundgren

Mikael Lundgren

Universitetslektor
Institutionen för management Ekonomihögskolan
A2038, Hus Forma, Kalmar
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Jag arbetar som universitetslektor i företagsekonomi med inriktning mot organisation och ledarskap. Som universitetslektor delar jag min tid mellan undervisning och forskning. 

Undervisning

Min undervisning bedrivs framför allt inom områdena organisation, ledarskap och strategi på grundnivå och avancerad nivå, både för svenska och internationella studenter. Jag är också handledare och examinator för kandidat- och magisteruppsatser inom organisation och ledarskap.

Forskning

Min forskning kretsar främst kring ledarskap som ett relationellt fenomen mellan ledare och följare, ledarskapsutveckling, samt kring strategiskt tänkande och strategi som praktik. Min forskning bedrivs framför allt kvalitativt och en del av min forskning ägnas åt utveckling av kvalitativa metoder. Jag är särskilt intresserad av interaktiva metoder, där kunskap produceras tillsammans i enlighet med Ekonomihögskolans mission "We co-create knowledge, making people grow". 

Programansvarig för magisterprogrammet Leadership and management in International Context

AACSB accredited

Vi är kvalitetscertifierade

Ekonomihögskolan och Linnéuniversitetet är ackrediterade av The Association to Advance Collegiate Schools of Business; AACSB. 

Läs mer om AACSB

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Bok (Övrigt veten­skapligt)

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt veten­skapligt)

Doktors­avhandling, mono­grafi (Övrigt veten­skapligt)

Samlings­verk (redaktör­skap) (Övrigt veten­skapligt)

Artikel i tid­skrift (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))

Samlings­verk (redaktör­skap) (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))