Jag arbetar som kommunikatör på Kommunikationsavdelningen och tillhör Linnémöten.

Arbetar med större och mindre konferenser och evenemang vid Linnéuniversitetet.