Mimmi Schröder

Mimmi Schröder

Universitetsadjunkt
Institutionen för socialt arbete Fakulteten för samhällsvetenskap
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Jag är socionom och har tidigare arbetat i roller såsom boendestödjare (socialpsykiatri), ungdomsledare (barnrättsorganisationen Maskrosbarn), socialsekreterare (Uppvidinge kommuns socialförvaltnings individ-och familjeomsorg) och kurator (barnrättsorganisationen BRIS).

2023 tog jag min masterexamen i socialt arbete (även denna gång vid Linnéuniversitetet, Växjö). Min masteruppsats heter "Tiggeri som problem: En kritisk analys av riksdagsmotioner med förslag om att förbjuda tiggeri i Sverige, 2011 - 2021" och finns på DiVA.

Undervisning

Jag undervisar inom socionomprogrammets följande kurser:

Socialt arbete som ämne, vetenskap och profession 

Samhälls- och beteendevetenskapliga perspektiv i socialt arbete

Kommunikation, bemötande och ledning 

Välfärdsstatens organisering och socialpolitiska principer

Utsatthet, villkor och interventioner på individ-, grupp- och samhällsnivå 

Utvärdering och granskning 

Uppsats och projektarbete

Verksamhetsförlagd utbildning socialt arbete 

Uppdrag

PPU (Personlig Professionell Utveckling)- handledare åt två grupper bestående av socionomstudenter.