Min Hu

Min Hu

Univlektor befordrad
Institutionen för byggteknik Fakulteten för teknik
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Jag har disputerat i ämnet byggteknik och är idag biträdande lektor vid institutionen för byggteknik. Genom åren har jag varit engagerad i både forskning och utbildning.

Undervisning

Under mina år vid Linnéuniversitetet har jag undervisat i kurserna Byggnadsmekanik, Byggteknik 2 och Detaljprojektering – byggnadskonstruktion på grundnivå, och i en kurs om finita elementmetoden på avancerad nivå. Jag brukar också varje år handleda examenarbeten i olika ämnen på både grund- och avancerad nivå.

Att undervisa inom högre utbildning för mig betyder att man behöver dubbel kompetens, det vill säga både vad och hur man ska undervisa. Jag tror starkt på att en lärare inte är en enkel sändare av etablerade sanningar, utan på att förmedla glädjen med lärande, att inspirera studenterna att tänka kritiskt vad gäller undervisnings- och inlärningsprocessen, samt att skapa en uppmuntrande och stödjande miljö för studenterna.

Forskning

Min forskning handlar om att förbättra automatisk hållfasthetssortering av konstruktionsvirke. En av de viktigaste egenskaper som bestämmer hållfasthet, styvhet och formstabilitet hos sågat virke är fiberriktningen inuti virket. Mina studier är därför inriktade på fiberriktningar och lokal böjstyvhet relaterat till kvistar i sågat virke. Arbetet har inkluderat laboratorieundersökningar av lokala materialriktningar med hjälp av laserskanning såväl som av röntgenskanning (X-ray) med datortomografi (CT) och matematisk modellering för fiberriktningar i det inre av plankor. Arbetet har även innefattat tredimensionella (3D) finita elementmodeller av enskilda plankors mekaniska beteende, samt analys av mekaniska reaktioner från plankor baserat på experiment och baserat på de föreslagna modellerna.

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Konferens­bidrag (Referee­granskat)

Doktors­avhandling, samman­läggning (Övrigt veten­skapligt)

Licentiat­avhandling, samman­läggning (Övrigt veten­skapligt)