Miralem Helmefalk

Miralem Helmefalk

Universitetslektor
Institutionen för marknadsföring och turismvetenskap Ekonomihögskolan
A3022, Hus Forma, Kalmar
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Miralem är lektor inom företagsekonomi med inriktning mot marknadsföring.

AACSB accredited

Vi är kvalitetscertifierade

Ekonomihögskolan och Linnéuniversitetet är ackrediterade av The Association to Advance Collegiate Schools of Business; AACSB. 

Läs mer om AACSB

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Konferens­bidrag (Referee­granskat)

Kapitel i bok, del av antologi (Referee­granskat)

Samlings­verk (redaktör­skap) (Referee­granskat)

Artikel, forsknings­översikt (Referee­granskat)

Bok (Övrigt veten­skapligt)

Doktors­avhandling, samman­läggning (Övrigt veten­skapligt)

Övrigt (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))