Miriam Svensson

Miriam Svensson

Forskningsassistent
Institutionen för hälso- och vårdvetenskap Fakulteten för hälso- och livsvetenskap
+46480446371
+46702907602
43126, Hus Vita, Kalmar
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Jag arbetar som forskningsassistent för Elizabeth Hanson i det internationella projektet: Psykosocialt stöd för att främja psykisk hälsa och välbefinnande bland unga omsorgsgivare i Europa (ME-WE). Målet med ME-WE-projektet är således att positivt kunna bidra till unga omsorgsgivares psykiska hälsa och välbefinnande. För att uppnå detta har en primärprevention i form av en stödinsats med fokus på resilience utvecklats, vilken nu kommer att implementeras och utvärderas i sex Europeiska länder, nämligen Italien, Nederländerna, Slovenien, Sverige, Schweiz och Storbritannien. Min roll som forskningsassistent är att hjälpa till med projektkoordinering, forskningsadministrering och det svenska fältarbetet i Sverige. 

 

Innan min anställning på Linnéuniversitetet studerade jag på Högskolan i Halmstad, varifrån jag har en Kandidatexamen i Biomedicin med inriktning fysisk träning och en Mastersexamen i Hälsa och Livsstil.

 

Mina forskargrupper och projekt:

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)