Profilbild

Mirja Betzholtz

Universitetsadjunkt
Institutionen för didaktik och lärares praktik Fakulteten för samhällsvetenskap
+46480446348
+46725949496
Spara kontaktuppgifter Ladda ner högupplöst bild
Jag arbetar som universitetsadjunkt inom utbildningsvetenskap, främst inom förskollärarprogrammet. From vårterminen 2012 ingår jag som licentiand i forskarskolan "Ämnesdidaktik i mångfaldens förskola" i Malmö. Mitt forskningsområde fokuserar: Lärares tal om mångfaldsuppdraget i förskolan i ljuset av villkor och förutsättningar för yngre barns lärande i en mångkontextuell barndom. Intressanta ingångar för studien är att problematisera förskolans kontext med utgångspunkt från interkulturella perspektiv. Genom att använda en livshistorieansats kan lärares yrkeserfarenheter belysas. I work as a lecturer in educational sciences, primarily in pre-school teacher training program. From spring 2012 I included as doctoral student in the Graduate School "Didactics in Multicultural preschool" in Malmö. My research focuses: Teachers talk of diversity role of preschools in light of the terms and conditions for young children's learning in a diverse childhood context. Interesting inputs for the study is to problematize the preschool context, based on intercultural perspectives. By using a life history approach to teachers' professional experiences highlighted.

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Konferens­bidrag (Övrigt veten­skapligt)