Mirja Betzholtz

Mirja Betzholtz

Universitetsadjunkt
Institutionen för didaktik och lärares praktik Fakulteten för samhällsvetenskap
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild
Jag arbetar som universitetsadjunkt inom utbildningsvetenskap, främst inom förskollärarprogrammet. From vårterminen 2012 ingår jag som licentiand i forskarskolan "Ämnesdidaktik i mångfaldens förskola" i Malmö. Mitt forskningsområde fokuserar: Lärares tal om mångfaldsuppdraget i förskolan i ljuset av villkor och förutsättningar för yngre barns lärande i en mångkontextuell barndom. Intressanta ingångar för studien är att problematisera förskolans kontext med utgångspunkt från interkulturella perspektiv. Genom att använda en livshistorieansats kan lärares yrkeserfarenheter belysas. I work as a lecturer in educational sciences, primarily in pre-school teacher training program. From spring 2012 I included as doctoral student in the Graduate School "Didactics in Multicultural preschool" in Malmö. My research focuses: Teachers talk of diversity role of preschools in light of the terms and conditions for young children's learning in a diverse childhood context. Interesting inputs for the study is to problematize the preschool context, based on intercultural perspectives. By using a life history approach to teachers' professional experiences highlighted.

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Konferens­bidrag (Övrigt veten­skapligt)