Mirjam Ekstedt

Mirjam Ekstedt

Professor
Institutionen för hälso- och vårdvetenskap Fakulteten för hälso- och livsvetenskap
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Jag är sjuksköterska, med examen inom vårdvetenskap, pedagogik och beteendevetenskap. 2005 disputerade jag vid Karolinska Institutet med en medicinsk doktorsavhandling Med titeln: Burnout and Sleep, i psykosocial medicin, med professor Torbjörn Åkerstedt som huvudhandledare och professor Ingegerd Fagerberg som bihandledare. Min docentur vid Kungliga Tekniska Högskolan 2014, är inom Systemsäkerhet i vårdorganisationer. Jag är forskningsledare för the ReAction group vid Linneuniversitetet

Undervisning

Jag handleder doktorander och forskare i sin tidiga karriär (post doc), samt studentuppsatser på avancerad nivå. Bedriver även undervisning inom patientsäkerhet.

Forskning

Jag är vetenskaplig ledare för the ReAction group (Resileint Healthcare and Patient Activation). Min forskning har fokus kontinuitet i vårdövergångar och stöd till egenvård och patientmedverkan genom digitala verktyg, egenmonitorering och personcentrerade arbetsprocesser bland annat. Min forskning inom patientsäkerhet och patientmedverkan utgår från en proaktiv syn på systemets förmåga att samverka och att skapa resilience. Det innebär att (människor i) systemet har förmåga att förutse, monitorera och anpassa sin kapacitet, samt lära av både goda och dåliga resultat.  Målet med forskningen är att utforska, testa och utvärdera indikatorer, verktyg och metoder som på micronivå (dvs inom och mellan professioner samt i interaktion med patienter och anhöriga) och mesonivå (inom och mellan vårdgivare) bidrar till kontinuitet och säkra arbetsprocesser genom patientens vårdförlopp. Vi använder mixade kvantitativa och kvalitativa metoder och en interaktiv forskningsansats där vi i samverkan med personal, patienter och anhöriga, i olika vårdkontext, för att de interventioner som utvecklas, lättare ska kunna införas och spridas i större skala. Forskningen fokuserar främst på patienter med komplexa och/eller långvariga sjukdomstillstånd där många vård- och omsorgsgivare är inblandade och där personens förmåga att aktivt medverka i sin egenvård är central. 

 

Film: Dålig sömn kan vara tecken på att du är utbränd

Sover du dåligt? Vaknar du utan att känna dig utsövd? Det kan betyda att du är på väg att bli utbränd. Mirjam Ekstedt har undersökt sömnkvaliteten hos personer som befann sig i riskzonen för utbrändhet, och jämfört med personer utan besvär. Och hon såg tydliga skillnader i sömnmönstret. 

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Artikel i tid­skrift (Övrigt veten­skapligt)

Artikel i tid­skrift (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))

Artikel, forsknings­översikt (Referee­granskat)

Kapitel i bok, del av antologi (Referee­granskat)

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt veten­skapligt)

Konferens­bidrag (Referee­granskat)

Konferens­bidrag (Övrigt veten­skapligt)

Rapport (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))

Samlings­verk (redaktör­skap) (Övrigt veten­skapligt)