Mirjam Lingkrans

Utbildningsadministratör
Fakultetskansliet för hälso- och livsvetenskap Fakulteten för hälso- och livsvetenskap
Spara kontaktuppgifter

Utbildningsadministratör på Institutionen för hälso- och vårdvetenskap.

Jag arbetar med följande program:

Sjuksköterskeprogrammet

Specialistsjuksköterskeprogram, inriktning ambulanssjukvård

Specialistsjuksköterskeprogram, inriktning akutsjukvård

Specialistsjuksköterskeprogram, inriktning anestesisjukvård

Specialistsjuksköterskeprogram, inriktning operationssjukvård

Specialistsjuksköterskeprogram, inriktning intensivvård

Specialistsjuksköterskeprogram, inriktning psykiatriskvård

Arbetar med studieadministration i system som Ladok, Mymoodle, Tentamenssystemet och DIVA.