Profilbild

Mischa van Kan

Universitetslektor
Institutionen för musik och bild Fakulteten för konst och humaniora
+46470708538
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Jag är universitetslektor i musikvetenskap med inriktning på populärmusik.

Undervisning

Jag underviser och handleder på institutionens olika kurser och program som bland annat musikvetenskap, kulturledarprogrammet och ämneslärarutbildningen i musik.

Forskning

Min forskning har huvudsakligen fokuserat på populärmusik med anknytning till Norden. Jag är särskilt intresserad av hur populärmusik har spridits transnationellt och hur idéer om nationalitet, etnicitet och genus har kopplats till musik. Detta undersökta jag bland annat i min avhandling Swingin' Swedes: The Transnational Exchange of Swedish jazz där jag undersökte spridningen och receptionen av svensk jazz i USA mellan 1947 och 1963.

Jag är också intresserad av hur olika medier och deras materialitet har påverkat musiken och musikens reception. Jag forskar till exempel på skivomslag inom jazz från slutet av 1940-tal och 1950-tal.

Uppdrag

Jag representerar Sverige i styrelsen av Nordens gren av IASPM (the International Association for the Study of Popular Music).