Mischa van Kan

Mischa van Kan

Docent
Institutionen för musik och bild Fakulteten för konst och humaniora
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Jag är docent i musikvetenskap med inriktning på populärmusik och även studierektor för musikvetenskap.

Undervisning

Jag undervisar och handleder på institutionens olika kurser och program som bland annat musikvetenskap, kulturledarprogrammet och ämneslärarutbildningen i musik. Jag delar även programansvaret för kulturledarprogrammet.

Forskning

Min forskning har huvudsakligen fokuserat på populärmusik med anknytning till Norden. Jag är särskilt intresserad av hur populärmusik (och i synnerhet jazz) har spridits transnationellt och hur idéer om nationalitet, etnicitet och genus har kopplats till musik. Jag har skrivit om detta i boken Swedish Jazz in the United States: Swede and Cool (Routledge 2022) där jag undersökte spridningen och receptionen av svensk jazz i USA mellan 1947 och 1963.

Jag är också intresserad av hur olika medier och deras materialitet har påverkat musiken och musikens reception. Jag forskar till exempel på skivomslag inom jazz från slutet av 1940-talet och från 1950-talet.

Jag har även jobbat med elektronmusik, som i det VR-finansierade projektet “Historiskt informerad ljuddesign: ett multidisciplinärt och strukturerat synsätt på digitalisering och utforskning av elektroniskt musikarv”. I det interdisciplinära projektet undersökte jag hur elektronmusik blivit från framtidens musik till ett historiskt fenomen som en del av det svenska kulturarvet.

I samverkan med Smålands musikarkiv och Växjö kommun jobbade jag under åren 2022-2023 med projektet "Blås liv i den lokala musikhistorien" som handlar om den blåsbaserade militär- och populärmusiken från Växjö med omnejd från och med 1940-talet som även ska bli en vetenskaplig publikation.

Uppdrag

Sedan 2020 representerar jag Sverige i styrelsen av Nordens gren av IASPM (the International Association for the Study of Popular Music). Sedan 2021 har jag suttit i styrelsen av SSM (Svenska Samfundet för Musikforskning).

Publikationer

Publikationer i urval

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Artikel, recension (Övrigt veten­skapligt)

Bok (Referee­granskat)

Doktors­avhandling, mono­grafi (Övrigt veten­skapligt)

Kapitel i bok, del av antologi (Referee­granskat)

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt veten­skapligt)

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))

Konferens­bidrag (Referee­granskat)