Mohammed Hefni

Mohammed Hefni

Forskare
Institutionen för kemi och biomedicin Fakulteten för hälso- och livsvetenskap
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Jag jobbar som postdoktor inom livsmedelsvetenskap vid institutionen för kemi och biomedicin. Min forskning fokuserar på metyldonatorer i livsmedel – analytiska metoder, stabilitet vid livsmedelsbearbetning och hälsoaspekter.

Undervisning

Jag undervisar inom nutrition och livsmedelsvetenskap såväl på grundnivå som på avancerad nivå. Jag har personlig erfarenhet av att undervisa på följande kurser: Food Analysis, Food Chemistry, Food Technology och Basics of Human Nutrition vid Mansoura University i Egypten.

Forskning

Jag är intresserad av att utveckla analytiska metoder för fastställande av vitaminer, med huvudfokus på folat och andra näringsämnen såsom betainer och kolin i livsmedel. Ett komplement till min forskning på metyldonatorer är att studera effekterna av livsmedelsbearbetning och bioprocessing på stabiliteten av ett antal vitaminer, med syfte att producera livsmedel med ökat näringsvärde och att utvärdera hälsoeffekterna av dessa livsmedel. Mitt speciella forskningsfokus är på biokemiska reaktioner inom enkolsmetabolismen. Termen enkolsmetabolism hänvisar till ett nätverk av åtskilliga besläktade reaktioner som använder metylgrupper. I det här avseendet är jag intresserad av att utvärdera vilken roll olika metyldonatorer – t ex folat (såväl syntetiskt supplement som i naturlig form), kolin och dess oxideringsprodukt betain – spelar för moduleringen av i enkolsmetabolism. Därför använder jag avancerade metoder såsom NMR och LCMSMS metabolomik.

Jag har etablerat ett internationellt samarbete med docent Ali Moazzami, vetenskaplig chef för metabolomikenheten vid Uppsala universitet, med osmolytforskningsgruppen (professor Michael Lever och professor Sandy Slow) vid Canterbury Health Laboratories, biokemienheten i Christchurch Nya Zeeland, samt med Institute of Food Research (IFR) i Norwich, England.

Uppdrag

Ledamot i Scientific Committee of the Faculty of Agriculture, Central Laboratory, Mansoura University.

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Kapitel i bok, del av antologi (Referee­granskat)