Monika Filipsson

Monika Filipsson

Universitetslektor
Institutionen för biologi och miljö Fakulteten för hälso- och livsvetenskap
43105, Hus Vita, Kalmar
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Jag är universitetslektor i miljövetenskap och jag sitter på våning 3 i Hus Vita i Kalmar.

Undervisning

Jag undervisar främst på miljöanalytikerprogrammet, bland annat i kurserna Introduktion till miljövetenskap, Samhällsplanering och förvaltning, Miljörätt och Riskanalys i miljöfarlig verksamhet.

Forskning

Mitt forskningsintresse är inom riskanalys, exponeringsbedömning och riskkommunikation.

Uppdrag

Jag är skyddsombud för Fakulteten för hälso- och livsvetenskap och arbetar på Institutionen för biologi och miljö.

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Konferens­bidrag (Referee­granskat)

Konferens­bidrag (Övrigt veten­skapligt)

Licentiat­avhandling, monografi (Övrigt veten­skapligt)

Doktors­avhandling, samman­läggning (Övrigt veten­skapligt)