Mosad Zineldin

Mosad Zineldin

Professor
Fakulteten för hälso- och livsvetenskap
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Jag är Professor vid fakulteten för häslo- och livsvetenskap- institutionen för medicin och optometri. Min huvudinriktning är medicinska misstag, medicin- och sjukvårdkvalité samt patientsäkerhet. Mitt fokus har länge varit om hur man kan minska medicinska misstag, förbättra medicinska och vårdkvalitet för att öka patientsäkerheten. Jag betraktar mig själv som multidisciplinär person som har akademiska och vetenskapliska bakgrund inom hälsovetenskap, psykologi, sjukvårdskvalitet, utbildningskvalité, ekonomi, relationer, interaktioner och nätverk (RIN). Har en internationellt konkurrenskraftig forskningserfarenhet med publiceringen av en lång rad vetenskapliga artiklar i internationella välrenommerade tidskrifter som har spridning i följande tidskrifter:

1. International Journal of Medical Sciences and Health Care,
2. Clinical Governance: An International Journal
3. International Journal of Health care Quality Assurance
4. Journal of Workplace Behavioral Health
5. Quality Assurance in Education
6. Cross Cultural Management: An International Journal
7. Journal of Peace, Conflict and Development
8. Management Decision Journal
9. TQM Journal
10. European Business Review

Många av mina artiklar fick internationell uppmärksamhet och internationella utmärkelser. Jag har också mångårig erfarenhet från undervisning på grundutbildnings-, magister- och forskarutbildningsnivå samt har utvecklat utbildningsmaterial. Expert, sakkunnig och gästprofessor vid olika internationella universitet och ordförande vid några internationella konferenser. Redaktör och sakkunnig för internationella tidskrifter. 

International Editorial
1. Editor in Chief, International Journal of work organization and emotion
2. Editor in Chief, international Journal of Strategic Business Alliance
3. Ass.Editor in Chief: Int.J. Advanced Quality Management.
4. Guest editor of International Journal of Health Care Quality Assurance, special issue, 2008

Reviewer Select Journals
1. Journal of Hospital management
2. European Journal of Work and Organizational Psychology
3. BioMed Central

Jag är ansvarig för följande EU/Tempus projekt (ca. 20 internationella partner från Olika EU och icke EU länder)

REFERENCE: 543889-TEMPUS-1-2013-1-SE-TEMPUS-JPHES
TITLE: Advanced Training and life Long learning Program in Applied Health Sciences
DESCRIPTION: The purpose of the project is to reform and modernize a flexible inter-disciplinary training
and professional life long program and diploma (LTP) in applied health sciences. A flexible training and diploma will be issued by the partner institutions offering the integrated study program. It is a Lifelong Learning Program to enable people at all stages of their lives to take part in stimulating learning experiences and helping to develop strong institutional and individual capacity building across Sothern Neighbouring Area (ENPI South). Budget ca. 9 miljoner SK

Tidigare projekt
REFERENCE 31013-2003 Modern Management Training Program in Egypt, Morocco and Jordan.
Designing, providing training onsite and e-courses, virtual quality centre (VQC) and developing network of educators in the fields of TQM and environmental standards, to improve the Health care quality and the professional skills of targeted staff of the Health care sector by sharing the knowledge developed in the two European countries (SE & GR).

Undervisning

Jag är kursansvarig och föreläsare på LUSA (Linnaeus Summer Academy), Scientific Writing kurs.

Examinator/handledare på C-D uppsatser

Håller på med att utveckla nya kurser på master/magister och doktorand nivåer inom "Medical/Healthcare Errors, Quality & Patient Safety.

Forskning

Mitt fokus har länge varit om hur man kan minska medicinska misstag, förbättra medicinska och vårdkvalitet för att öka patientsäkerheten. Jag betraktar mig själv som multidisciplinär person som har akademiska och vetenskapliska bakgrund inom hälsovetenskap, psykologi, sjukvårdskvalitet, utbildningskvalité, ekonomi, relationer, interaktioner och nätverk (RIN).

Uppdrag

Expert, sakkunnig och gästprofessor vid olika internationella universitet och ordförande vid några internationella konferenser. Redaktör och sakkunnig för internationella tidskrifter.

Några Publicerade artiklar i internationella tidskrifter (om Hälso- och vårdvetenskap)

1. Mosad Zineldin & tamer Hassan (2020) Brain Arteriovenous Malformations (BAVMs) and Endovascular Catheter Embolization Treatment’s Safety and Complications, Acta Scientific Neurology 3 (2). 

2. Mosad Zineldin, Mosad, Zineldin, Jonas (2014) Total Medical and Healthcare Quality, Satisfaction and Patient Safety (TMHQ). International Journal of Medical Sciences andHealth Care, Vol. 2, no 9, 1-10 p. Research subject Health and Caring Sciences.

3. Mosad Zineldin , (2015) "Determinants of patient safety, satisfaction and trust : With focus on physicians-nurses performance", Clinical Governance: An International Journal, Vol.20 Iss: 2, pp.82 - 90.

4. Mosad Zineldin · Jonas Zineldin · Valentina Vasicheva ·(2014). Approaches for reducing medical errors and increasing patient safety: TRM, quality and 5 Qs method, 26(1). DOI:10.1108/TQM Journal-03-2012-0029, Research subject. Health and Caring Sciences Awards for Excellence - 2015 - Outstanding Papers - The TQM Journal - Winner Highly commended 4 Volume 26 number
http://www.emeraldgrouppublishing.com/authors/literati/awards.htm?year=2015&journal =tqm#sthash.2po8Nu2n.dpuf.

5. Mosad Zineldin · Hatice Camgöz-Akdağ · Valiantsina Vasicheva (2014), Measuring,evaluating and improving hospital quality parameters/ dimensions - An integrated healthcare quality approach. International Journal of Health Care Quality Assurance 24(8):654-62 · October 2011.

6. Zineldin, M. and Camgöz-Akdag Quality of health care and patient satisfaction: An exploratory investigation of the 5Qs model at Turkey", Clinical Governance: An International Journal, Vol. 15 Iss: 2, pp.92 – 101, 2010.

7. The quality of health care and patient satisfaction: an exploratory investigation of the 5Qs model at some Egyptian and Jordanian medical clinics", International Journal of Health Care Quality Assurance, Vol. 19 No.1, 2006.


Books and book chapters

1. Chapter in the book Bridging Research and Good Practices towards Patients Welfare.
Chapter Chapter 7. Five Qualities (5Qs) and ergonomic approach – "Towards improved patient safety, medical and healthcare quality", CRC Press 2014 Pages 61–67, Print ISBN: 978-1-138-02716-9, Talyor & Francis, UK, 2015
2. Health care quality Management, Joint European Program, proceedings (editor) 2009
3. Health care Quality, ISO 9001000& 5Qs Model, 2010.

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Konferens­bidrag (Referee­granskat)

Kapitel i bok, del av antologi (Referee­granskat)

Samlings­verk (redaktör­skap) (Referee­granskat)

Proceedings (redaktörskap) (Referee­granskat)

Artikel i tid­skrift (Övrigt veten­skapligt)

  • Zineldin, M., Singh, S.K. (2016). Editorial. International Journal of Work Organisation and Emotion. 7 (3). 165-167.
    Status: Publicerad

Konferens­bidrag (Övrigt veten­skapligt)

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt veten­skapligt)

Samlings­verk (redaktör­skap) (Övrigt veten­skapligt)

Konferens­bidrag (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))

Bok (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))

Samlings­verk (redaktör­skap) (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))

Artikel, recension (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))