Nadeem Abbas

Nadeem Abbas

Universitetslektor
Institutionen för datavetenskap och medieteknik Fakulteten för teknik
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Nadeem Abbas har en doktorsexamen i data- och informationsvetenskap från Linnéuniversitetet. Han jobbar idag som lektor vid institutionen för datavetenskap och medieteknik vid Linnéuniversitetet. Nadeem har studerat och jobbat med mjukvarusystem sedan 2001. Hans huvudsakliga forskningsintressen inkluderar självanpassande mjukvarusystem, dynamiska mjukvaruproduktlinjer, återanvändning av mjukvara, kravanalys, mjukvaruarkitektur och mjukvarudesign, samt arkitektonisk analys och resonemang. Han har publicerat ett flertal artiklar i framstående internationella konferenser och tidskrifter, se ”Publikationer” nedan för detaljer.

Tillgängliga examensarbeten/uppsatsförslag

Följande forskningsprojekt är i nuläget tillgängliga. Ifall du är en master-/kandidatstudent som letar efter ett ämne till ditt examensarbete eller din uppsats, eller ifall du är en forskare som skulle vilja samarbeta med något av dessa projekt, vänligen kontakta nadeem.abbas@lnu.se

 1. Reuse in Self-Adaptive Software Systems: A Systematic Literature Review
 2. TAAR – A Tool for Architectural Analysis and Reasoning
 3. Evaluation of the eARF Analytical Framework
 4. Defining Implementation Processes For the ASPLe Methodology
 5. Defining Testing Processes for ASPLe Methodology
 6. Architectural Tactics and Patterns for Self-Adaptive Software Systems
 7. A Systematic Literature Review on Architecture-Based Methods to Develop Self-Adaptive Systems

 

Undervisning

Nadeem är kursansvarig för följande kurser där han fyller flera olika roller; lärare, examinator och kursledare.

 1. 1DV532 - Starting Out with Java
 2. 1DV533 - Structured programming with C++
 3. 1DV534 - Object-Oriented Programming with C++
 4. 2DV600 - Foundations of Software Technology

Utöver dessa är Nadeem involverad som lärare på följande kurser.

 1. 4DV610 - Adaptive Software Systems
 2. 2DV604 - Software Architectures
 3. 1DV607 - Object-Oriented Analysis and Design using UML

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Konferens­bidrag (Referee­granskat)

Konferens­bidrag (Övrigt veten­skapligt)

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt veten­skapligt)

Doktors­avhandling, samman­läggning (Övrigt veten­skapligt)