Nadi Tofighian

Nadi Tofighian

Universitetslektor
Institutionen för film och litteratur Fakulteten för konst och humaniora
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Nadi Tofighian är forskare och lektor i filmvetenskap vid Institutionen för film och litteratur - på heltid sedan augusti 2022. Han har tidigare undervisat på Stockholms universitet, Stockholms konstnärliga högskola och De La Salle University Manila. År 2015-2016 genomförde han ett postdok-projekt vid Film and Media Studies Program på Yale University. 

Han slutförde sin avhandling, Blurring the Colonial Binaries: Turn-of-the-Century Transnational Entertainment in Southeast Asia, vid institutionen för mediestudier vid Stockholms universitet år 2013. Han jobbar just nu med bokprojektet 'Let the American Show You: Early Cinema in U.S. Colonial Territories.

Undervisning

Jag undervisar/har undervisat och varit kursansvarg på följande kurser i filmvetenskap på Linnéuniversitetet: (1) Filmens form och berättande, (2) Samtida filmproduktion och distribution, (3) Dokumentärfilm, (4) Filmens historia: en fördjupning, (5) Filmanalys och Filmdidaktik, (6) World Cinema, (7) Filmvetenskapliga forskningsperspektiv, (8) Film och litteratur, (9) Sverige på film och i tv (sommarkurs), samt (10) Film, arkiv och digital kultur (masterkurs).

Dessutom handleder jag kandidat- och masteruppsatser.

Forskning

Jag forskar och publicerar om tidig film, kolonialhistoria, filmdistribution, Sydostasien, postkolonialism och etnografisk film.

Mitt nuvarande forskningsprojekt Amerikanisering och filmens utveckling i USAs kolonier, 1898-1919 undersöker filmhistoria utifrån perspektiven filmvisning, produktion och distribution. Det är ett interdisciplinärt arkivforskningsprojekt som kombinerar filmhistorisk forskning, kolonialhistoria, teorier kring nationsbygge och postkolonial teori. Det har som utgångspunkt att visa på vilket sätt USA, i form av dess myndigheter, distributionsbolag och enskilda individer, under perioden 1898-1919 använde distribution och visning av film för att påverka lokalbefolkningen i sina kolonier. Forskningsprojektet täcker fem geografiska områden/länder. USA erövrade i samband med det spansk-amerikanska kriget 1898 fyra forna spanska kolonier: Filippinerna, Guam, Kuba och Puerto Rico. Dessutom ingår Hawaii som gradvis annekterades av USA på 1890-talet. Jag undersöker, med ett fokus på Filippinerna, hur filmer visades och distribuerades i processen att förstärka kolonierna, skapa välvilja bland befolkningen, och amerikanisera dem.

I mitt andra forskningsprojekt (som för tillfället ligger på is) "Sveriges televisions representation och reproduktion av Sverige och svenskhet, 1956-1988" studerar och analyserar jag vad för sorts bild av Sverige som nation som skapas genom Sveriges televisions sändningar, framförallt de egen-producerade programmen. Programmen som producerades och produceras av Svensk Television och ses av miljontals tittare definierar, skapar och reproducerar en bild av Sverige och svenskhet, och blir dessutom en del av vårt kollektiva minne. Som en del av det här projektet kommer jag att analysera hur samer, romer och andra minoritetsgrupper har porträtterats i Sveriges Television och huruvida de har inkluderats som en del av nationen – bortom att sända vissa program på minoritetsspråk.

Uppdrag

  • Redaktör för den akademiska tidskriften Early Popular Visual Culture, 2019-
  • Styrelseledamot i Svenska Filminstitutet, 2020-
  • Paneldeltagare, moderator och föreläsare vid Cinemateket, Tempo Dokumentärfestival, Uppsala kortfilmsfestival, Göteborg Film Festival, 2015-
  • Moderator vid Face2Face och Work in Progress, Stockholm International Film Festival, 2013-

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Doktors­avhandling, mono­grafi (Övrigt veten­skapligt)

Kapitel i bok, del av antologi (Referee­granskat)