Nadja Heinvall

Nadja Heinvall

INTERNATIONALISERINGS­SAMORDNARE, uTBILDNINGSADMINISTRATÖR
Fakultetskansliet för hälso- och livsvetenskap Fakulteten för hälso- och livsvetenskap
Vi43123, Hus Vita, Kalmar
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Jag arbetar som internationaliseringssamordnare på FHL med ansvar för fakultetens internationella samarbetsavtal och studentmobilitet. 

För frågor om utbytesstudier, maila: mobility.fhl@lnu.se 
För avtalsfrågor, maila: agreements.fhl@lnu.se


Jag arbetar även som utbildningsadministratör mot
Institutionen för hälso- och vårdvetenskap och följande program:

  • Barnmorskeprogrammet
  • Specialistsjuksköterskeprogrammet, inriktning distriktsköterska
  • Specialistsjuksköterskeprogrammet, inriktning vård av äldre
  • Specialistsjuksköterskeprogrammet, inriktning ögonsjukvård
  • Hälsovetenskap, masterprogram