Jag projektleder varje år Akademisk högtid och Avslutningshögtiden på avancerad nivå, och är sedan 2022 ceremonimästare vid  Linnéuniversitetet. Om du har frågor kring högtiden eller ceremonielet hör av dig till mig. 

Jag ingår också i evenemangsgruppen inom Linnémöten, och jobbar med andra event och konferenser under året.