Sedan 2020 projektleder jag Akademisk högtid. Välkommen att kontakta mig vid frågor!