Jag är docent på institutionen för datavetenskap och medieteknik vid Linnéuniversitetet.

Forskning

Mina forskningsintressen ligger inom formell verifiering och syntes, interaktiv bevisning av teorem och säkerhet. I synnerhet har jag fokuserat på syntes och verifiering av självskyddande system och verifiering av maskinkod.

Inom ramen för forskningsprojektet PROSSES arbetar vi med att utveckla skalbara verktyg och tekniker för att styra informationsflödet i Java-applikationer (Android). Självskydd med hjälp av styrning av informationsflöden, tekniker för design av självanpassande mjukvara samt säkerhetsmodellering och -verifiering är en annan riktning som vi nyligen har fokuserat på.

logotyp för IVAs 100-lista

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Konferens­bidrag (Referee­granskat)

Kapitel i bok, del av antologi (Referee­granskat)

Rapport (Övrigt veten­skapligt)