Narges Khakpour

Narges Khakpour

Universitetslektor
Institutionen för datavetenskap och medieteknik Fakulteten för teknik
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Jag är lektor på institutionen för datavetenskap och medieteknik vid Linnéuniversitetet.

Undervisning

Jag har varit kursansvarig för examensarbeten på masternivå (5DV50E och 4DV50E) från 2015 till 2018. Jag hade nöjet att arbeta med studenter och hjälpa dem välja och formulera ett vetenskapligt ämne, förbereda en projektplan och vägleda dem genom en procedur utformad för att säkerställa masteruppsatser av hög kvalitet.

Under våren 2018 undervisade jag i en kurs om verifiering av mjukvarusäkerhet. Kursen behandlar tekniker för kontroll av modeller och även verifiering av program med hjälp av Hoar Logic. Studenterna använde Dafny för att utveckla och verifiera säkra program och UPPAAL för att verifiera modeller.

Jag är kursansvarig för kursen Språk och logik.

Jag har också varit engagerad i kurserna Vetenskapliga metoder inom datavetenskap (ht 2016, ht 2017), Algoritmer och avancerade datastrukturer (ht 2015), Kompilatorkonstruktion I (ht 2015) och Operativsystem (ht 2014).

Uppdrag

Mina forskningsintressen ligger inom formell verifiering och syntes, interaktiv bevisning av teorem och säkerhet. I synnerhet har jag fokuserat på syntes och verifiering av självskyddande system och verifiering av maskinkod.

Inom ramen för forskningsprojektet PROSSES arbetar vi med att utveckla skalbara verktyg och tekniker för att styra informationsflödet i Java-applikationer (Android). Självskydd med hjälp av styrning av informationsflöden, tekniker för design av självanpassande mjukvara samt säkerhetsmodellering och -verifiering är en annan riktning som vi nyligen har fokuserat på.

Jag handleder för närvarande två doktorander, förutom några kandidat- och masterstudenter.

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Konferens­bidrag (Referee­granskat)

Kapitel i bok, del av antologi (Referee­granskat)

Rapport (Övrigt veten­skapligt)