Natali Johnsson

Natali Johnsson

universitetsadjunkt, doktorand
Institutionen för hälso- och vårdvetenskap Fakulteten för hälso- och livsvetenskap
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Jag är legitimerad sjuksköterska med specialistutbildning inom distriktvård med en magisterexamen inom omvårdnad. Jag har tidigare erfarenhet av arbete inom den kommunala hemsjukvården. Nu arbetar jag som adjunkt och doktorand i vårdvetensvetenskap vid institutionen för hälso- och vårdvetenskap. Mina intresseområdet är hemsjukvården, äldrevård, sårvård, geriatrik, palliativ vård och e-hälsa.

Undervisning

Jag undervisar i sjuksköterskaprogram Växjö och Ljungby studieort

Forskning

Mitt avhandlingsarbete handlar om Planering och monitorering av egenvård för att förebygga återfall i svårläkta sår. Med fokus på vårdpersonalen. Avhandlingen ingår i PePP (Personlig egenvårdsplaneringsprocess)-projektet.  

Handledare:Docent Hanna Tuvesson, Professor Cecilia Fagerström och Lektor Catharina Lindberg, alla vid Linnéuniversitetet. 

Ämne: Vårdvetenskap (Institutionen för hälso- och vårdvetenskap, Fakulteten för hälso- och vårdvetenskap)

Uppdrag

Internationaliseringssamordnare på HV i Växjö 

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)