Nathalie Hauksson Tresch

Nathalie Hauksson Tresch

Universitetslektor
Institutionen för språk Fakulteten för konst och humaniora
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Nathalie Hauksson-Tresch är Fil.Doktor och universitetslektor i franska språk och Fil. Doktor i juridik. Hon har även en kandidatexamen i isländska från Islands universitet. Hon undervisar i olika kurser på alla nivåer, huvudsakligen inriktade på lingvistik och översättning av facklitteratur. Hon handleder uppsatser på kandidat- och magisternivå. Hennes forskningsområde är textlingvistik, semiologi och det tvärvetenskapliga sambandet mellan lag och litteratur.

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Doktors­avhandling, mono­grafi (Övrigt veten­skapligt)

Kapitel i bok, del av antologi (Referee­granskat)

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt veten­skapligt)

Licentiat­avhandling, monografi (Övrigt veten­skapligt)