Undervisning

Jag har tidigare undervisat i följande kurser:
Temporal Logics (LMU Munich)
Logic for Computer Scientists (LMU Munich)
Technology Enhanced Learning (LMU Munich)
Reasoning about Uncertainty (LMU Munich)
Automated Theorem Provers (LMU Munich)
Computational Ethics (LMU Munich)
Logic (Uppsala University)

Forskning

Jag gör just nu mitt doktorand projekt med företaget Fortnox AB, och Linnéuniversitetets forskar grupp Data Intensive Software Technologies and Applications (DISTA). Min forskning fokuserar på AI och möjligheterna att kombinera olika maskininlärnings system. Tidigare har jag jobbat med logik, inom matematik och inom filosofi. Jag är speciellt intresserad av att hitta sätt att använda generativ AI inom forskning, utan att sänka kvalitetskrav.