Niclas Eberhagen

Universitetslektor
Institutionen för informatik Fakulteten för teknik
Spara kontaktuppgifter
Aktuella forskningsinriktningar täcker utveckling och design av datorstödda kunskapsarbetssystem inom kontexter sociala inlärnings. Forskningen har ett starkt fokus på brukarmedverkan och delaktighet där syftet är att bättre spegla processerna för att skapa och upprätthålla gemensam mening och förståelse. Detta blir särskilt viktigt i globalise miljöer där möjliga antal och typer av nätverk av praxis att kunskap kan flöda genom ökningar i omfattning och komplexitet, utmanande begränsningarna i belägna praxis där den genereras. Därför forskningen, som bedrivs både empiriskt och teoretiskt, tar sin utgångspunkt social och belägna lärande, kunskapshantering och designteorier. Exempel på empiriskt arbete utifrån industrins engagemang är det EU-finansierade forskningsprojektet Dynamite 2006-2009. Här gällde det arbete att utveckla ett datorbaserat beslutsstödsystem för underhålls officerare inom produktionsindustrin. Stödsystemet utformades i nära medverkan med industriella partners från Fiat, Volvo, och Goratu.

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Konferens­bidrag (Referee­granskat)

Kapitel i bok, del av antologi (Referee­granskat)

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt veten­skapligt)

Doktors­avhandling, mono­grafi (Övrigt veten­skapligt)

Licentiat­avhandling, monografi (Övrigt veten­skapligt)

Rapport (Övrigt veten­skapligt)

Proceedings (redaktörskap) (Övrigt veten­skapligt)