Nico disputerade i data- och informationsvetenskap vid Linnéuniversitetet (LNU) i Växjö, Sverige, i september 2022. Hans doktorand projekt handlar om hur man kan stödja synkron, asymmetrisk undersökning av data med hjälp av virtuell verklighet inom ramen för gemensam immersiv analys. Han forskar vid forskargruppen VRxAR Labs, och är också associerad med ISOVIS forskargruppen. Hans forskning intressen fokuserar på människa-datorinteraktion, och interaktion med immersiva ("uppslukande") teknologier för syfte att interagera och undersöka data i 3D-miljöer på ett mer naturligt sätt, inklusive aspekter av samarbete. Han också tycker om att skapa workshops för att främja kreativ användning av teknik.

Innan han började med doktorandstudierna arbetade han som forskningsassistent vid Institutionen för medieteknik på Linnéuniversitetet. Här han avslutade också masterexamen i Sociala medier och webbteknologier (M.Sc.). Sedan dess är han också involverad i olika lärar och handledningsaktiviteter. Han avslutade kandidatexamen i International Media and Computing vid Hochschule für Technik und Wirtschaft (HTW) Berlin i Tyskland innan han flyttade till Sverige.

Forskning

Förteckning över publikationer (komplett, engelska)
Portfölj på reski.nicoversity.com (engelska)
VRxAR Labs forskargruppen

Länkar och kontakt

Web: reski.nicoversity.com
Twitter: @nicoversity
GitHub: nicoversity
ORCID: 0000-0001-7485-8649

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Konferens­bidrag (Referee­granskat)

Konferens­bidrag (Övrigt veten­skapligt)

Doktors­avhandling, mono­grafi (Övrigt veten­skapligt)