Niklas Ammert

Niklas Ammert

Professor, prorektor
Institutionen för kulturvetenskaper Fakulteten för konst och humaniora
Hus H 1232, Växjö
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Pressbilder Niklas Ammert (högupplöst)

Professor i historia och prorektor vid Linnéuniversitetet.

Jag är professor i historia med inriktning mot utbildningsvetenskap och ämnesdidaktik. Sedan 2014 är jag affilierad till HERMES (Historical Experience, Representation, Media, Education, Society). University of Newcastle, Australien.

Undervisning

Jag undervisar främst i historiedidaktik inom lärarutbildningen och i historiedidaktiska kurser på avancerad nivå samt i Kulturarvsprogrammet.

Forskning

Min forskning rör sig inom det historiedidaktiska fältet, där jag forskar om hur människor möter historia och hur historia kommuniceras, förmedlas, används och har använts i undervisning, samhällsdebatt och i kultursektorn. Från och med 2018 leder jag projektet History and moral encounters: exploring theoretical and empirical intersections of historical and moral consciousness from a History didaktik perspective, finansierat av vetenskapsrådet.

Jag deltar i forskningssamarbeten bland annat inom Nationella nätverket för historiedidaktisk forskning och är medlem i International Society of History Didactics (ISHD).

Senaste publikationer:

Kakoulidou, Kristina & Niklas Ammert, “Att bedöma det som bedömas ska: provuppgifter i relation till vad styrdokumenten föreskriver”, i Ludvigsson, David & Lars Andersson Hult (red.), Att bedöma i historieämnet: perspektiv på historisk kunskap, bedömning och prov, Historielärarnas förening: Aktuellt om historia 2020:1-2

Ammert, Niklas, Heather Sharp, Jan Löfström & Silvia Edling, “Identifying aspects of temporal orientation in students’ moral reflections”, in History Education Research Journal 17 (2) 2020

Edling, Silvia, Heather Sharp, Jan Löfström & Niklas Ammert, “Why is ethics important in history education? A dialogue between the various ways of understanding the relationship between ethics and historical consciousness”, in Ethics and Education Vol. 15 No. 3 2020

Ammert Niklas & Per Eliasson, Externa historieprov: En studie av validitetsfrågor, Malmö: Malmö universitet, Skrifter med historiska perspektiv, 2019

Uppdrag

Från och med 2021 är jag prorektor vid Linnéuniversitetet och har ett särskilt ansvar för utbildning och lärande. Dessförinnan har jag varit vicerektor 2018-2020, dekan vid Nämnden för lärarutbildning (2017-2018), prodekan vid Fakulteten för konst och humaniora (2013-2016), prefekt vid Institutionen för kulturvetenskaper (2010-2012) och chef för Avdelningen för lärande och kommunikation (2007-2009, vid Högskolan i Kalmar). Jag har haft en rad nämnds- och styrelseuppdrag samt är ledamot i Advisory board för Nationalt videncenter for historie- og kulturarvsformidling (Historielab) i Danmark och för bokserien Geschichtsdidaktik Diskursiv - Public History und Historisches Denken, Peter Lang Publishing

Film: Vad kan man när man kan något om historia?

Är historia att lära sig årtal, personer och händelser? Förr var det kanske så. Idag betonas istället att eleverna ska utveckla förmågor för att använda historia på olika sätt. Men hur ser eleverna själva på vad kunskaper i historia är? Det har Niklas Ammert undersökt.

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Konferens­bidrag (Referee­granskat)

Konferens­bidrag (Övrigt veten­skapligt)

Bok (Övrigt veten­skapligt)

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt veten­skapligt)

Doktors­avhandling, mono­grafi (Övrigt veten­skapligt)

Samlings­verk (redaktör­skap) (Övrigt veten­skapligt)

Artikel, recension (Övrigt veten­skapligt)

Artikel i tid­skrift (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))

Övrigt (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))

Artikel, recension (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))