Niklas Ammert

Niklas Ammert

Professor, vicerektor
Institutionen för kulturvetenskaper Fakulteten för konst och humaniora
+46480446476
+46766446476
1442, Hus H 1232, Växjö
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Pressbilder Niklas Ammert (högupplöst)

Professor i historia och vicerektor vid Linnéuniversitetet.

Jag är professor i historia med inriktning mot utbildningsvetenskap och ämnesdidaktik. Sedan 2014 är jag affilierad till HERMES (Historical Experience, Representation, Media, Education, Society). University of Newcastle, Australien.

Undervisning

Jag undervisar främst i historiedidaktik inom lärarutbildningen och i historiedidaktiska kurser på avancerad nivå samt i Kulturarvsprogrammet.

Forskning

Min forskning rör sig inom det historiedidaktiska fältet, där jag forskar om hur människor möter historia och hur historia kommuniceras, förmedlas, används och har använts i undervisning, samhällsdebatt och i kultursektorn. Från och med 2018 leder jag projektet History and moral encounters: exploring theoretical and empirical intersections of historical and moral consciousness from a History didaktik perspective, finansierat av vetenskapsrådet.

Jag deltar i forskningssamarbeten bland annat inom Nationella nätverket för historiedidaktisk forskning och är medlem i International Society of History Didactics (ISHD).

Senaste publikationer: Externa historieprov: En studie av validitetsfrågor, Malmö: Malmö universitet, Skrifter med historiska perspektiv, 2019 (tillsammans med Per Eliasson), "In Search of a Living Past", in The Time Travel Method : in the Service of Society and its Development. Kalmar, Kalmar läns museum 2018, "Patterns of reasoning: A tentative model to analyse historical and moral consciousness among 9th grade students", i Historical Encounters Journal, vol 4 no 1 2017, "Primary Sources in Swedish and Australian History Textbooks : A Comparative Analysis of Representations of Vietnam's Kim Phuc". International Journal of Historical Learning, Teaching and Research, vol 14 2017 (with Dr Heather Sharp).

Uppdrag

Sedan 2018 är jag vicerektor med ansvar för utbildning och lärande vid Linnéuniversitetet. Dessförinnan har jag varit dekan vid Nämnden för lärarutbildning (2017-2018), prodekan vid Fakulteten för konst och humaniora (2013-2016), prefekt vid Institutionen för kulturvetenskaper (2010-2012) och chef för Avdelningen för lärande och kommunikation (2007-2009, vid Högskolan i Kalmar). Jag har haft en rad nämnds- och styrelseuppdrag samt är ledamot i Advisory board för Nationalt videncenter for historie- og kulturarvsformidling (Historielab) i Danmark och för bokserien Geschichtsdidaktik Diskursiv - Public History und Historisches Denken, Peter Lang Publishing.

Film: Vad kan man när man kan något om historia?

Är historia att lära sig årtal, personer och händelser? Förr var det kanske så. Idag betonas istället att eleverna ska utveckla förmågor för att använda historia på olika sätt. Men hur ser eleverna själva på vad kunskaper i historia är? Det har Niklas Ammert undersökt.

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Konferens­bidrag (Referee­granskat)

Konferens­bidrag (Övrigt veten­skapligt)

Bok (Övrigt veten­skapligt)

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt veten­skapligt)

Doktors­avhandling, mono­grafi (Övrigt veten­skapligt)

Samlings­verk (redaktör­skap) (Övrigt veten­skapligt)

Artikel, recension (Övrigt veten­skapligt)

Artikel i tid­skrift (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))

Övrigt (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))

Artikel, recension (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))