Niklas Ammert

Niklas Ammert

Professor, prorektor
Institutionen för kulturvetenskaper Fakulteten för konst och humaniora
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Pressbilder Niklas Ammert (högupplöst)

Professor i historia och prorektor vid Linnéuniversitetet.

Jag är professor i historia med inriktning mot utbildningsvetenskap och ämnesdidaktik. Sedan 2014 är jag affilierad till HERMES (Historical Experience, Representation, Media, Education, Society). University of Newcastle, Australien.

Undervisning

Jag undervisar främst i historiedidaktik inom lärarutbildningen och i historiedidaktiska kurser på avancerad nivå samt i Kulturarvsprogrammet.

Forskning

Min forskning rör sig inom det historiedidaktiska fältet, där jag forskar om hur människor möter historia och hur historia kommuniceras, förmedlas, används och har använts i undervisning, samhällsdebatt och i kultursektorn. Från 2023 leder jag nätverket INoHiDe (International Network of Historical, Moral and Democratic Consciousness, som utvecklar och genomför komparativa studier mellan 10 länder. Nätverket finansieras av Vetenskapsrådet. Mellan 2018 och 2022 ledde jag projektet History and moral encounters: exploring theoretical and empirical intersections of historical and moral consciousness from a History didaktik perspective, finansierat av vetenskapsrådet.

Jag deltar i forskningssamarbeten i såväl nationella som internationella projekt, exempelvis Mapping Diversity - Historical and Narrative Competencies for Ciivic Education (med kollegor från Köln och Murcia), Progression in Conceptual Understanding of Time in History Education (Hamburg Universität), samt ett nordiskt projekt om samhällsorienterande ämnen i tid och rum. Därtill är jag medlem i Nationella nätverket för historiedidaktisk forskning och International Society of History Didactics samt aktiv i Centrum för ämnesdidaktik inom konst och humaniora vid Linnéuniversitetet (CÄHL) och Centrum för tillämpat kulturarv vid Linnéuniversitetet.

Jag är ledamot i Advisory Board för bokserien Geschichtsidaktik Diskursiv  Public History und Historisches Denken (Peter Lang Publishing) och för History Education Reserach Jourrnal (UCL).

Senaste publikationer:

Löfström, Jan, Niklas Ammert, Silvia Edling & Heather Sharp, ”Avanços na educação ética na aula de história: o prosseguimento das interseções da consciência moral e histórica”, in Currículo sem Fronteiras, v. 22, e1103, 2023.

Alvén, Fredrik & Niklas Ammert, ”Dansk historieundervisning i relation till svensk: Kommentarer till Eskelund Knudsen & Haue, ´Historieundervisning i Danmark: epokale tendenser, kontinuitet og forandring i lærebøger og læremidler´”, i Nordidactica 2023:1 Jubileum, s. 28-34.

Ammert, Niklas & Jan Löfström, ”Moral Consciousness”, i Bloomsbury History: Theory and Method, London: Bloomsbury 2023.

Ammert, Niklas, Silvia Edling, Jan Löfström & Heather Sharp, Historical and Moral Consciousness in Education: Learning Ethics for Democratic Citizenship Education, London and New York: Routledge 2022.

 

Uppdrag

Från och med 2021 är jag prorektor vid Linnéuniversitetet och har ett särskilt ansvar för utbildning och lärande. Dessförinnan har jag varit vicerektor 2018-2020, dekan vid Nämnden för lärarutbildning (2017-2018), prodekan vid Fakulteten för konst och humaniora (2013-2016), prefekt vid Institutionen för kulturvetenskaper (2010-2012) och chef för Avdelningen för lärande och kommunikation (2007-2009, vid Högskolan i Kalmar). Jag har haft en rad nämnds- och styrelseuppdrag samt är ledamot i Advisory board för Nationalt videncenter for historie- og kulturarvsformidling (Historielab) i Danmark och för bokserien Geschichtsdidaktik Diskursiv - Public History und Historisches Denken, Peter Lang Publishing

Film: Vad kan man när man kan något om historia?

Är historia att lära sig årtal, personer och händelser? Förr var det kanske så. Idag betonas istället att eleverna ska utveckla förmågor för att använda historia på olika sätt. Men hur ser eleverna själva på vad kunskaper i historia är? Det har Niklas Ammert undersökt.

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Artikel i tid­skrift (Övrigt veten­skapligt)

Artikel i tid­skrift (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))

Bok (Referee­granskat)

Bok (Övrigt veten­skapligt)

Doktors­avhandling, mono­grafi (Övrigt veten­skapligt)

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt veten­skapligt)

Samlings­verk (redaktör­skap) (Referee­granskat)

Samlings­verk (redaktör­skap) (Övrigt veten­skapligt)

Konferens­bidrag (Referee­granskat)

Konferens­bidrag (Övrigt veten­skapligt)

Artikel, recension (Övrigt veten­skapligt)

Artikel, recension (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))

Övrigt (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))