Niklas Hafen

Niklas Hafen

Universitetslektor
Institutionen för idrottsvetenskap Fakulteten för samhällsvetenskap
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Niklas är universitetslektor i idrottsvetenskap och disputerade vid Malmö Universitet med fokus på sport management utifrån parollen sport for development and peace (idrottsliga hjälporganisationers sätt att bedriva verksamhet runt om i världen).

Forskning

Forskningen inkluderar olika aspekter av sport management, t.ex Idrott och internationellt utvecklingsarbete (sport for development and peace), Idrottslig organisering och styrning, Idrottspolitik, Idrott och integration samt Idrott och socialt ansvar (CSR).

Uppdrag

Programansvarig på Coaching och Sport Management-programmet vid Linnéuniversitetet (tillsammans med Jørgen Kjaer).

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt veten­skapligt)

Artikel i tid­skrift (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))

Övrigt (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))