Niklas Johansson

Niklas Johansson

Resesamordnare
Ekonomiavdelningen
Hus Culmen, Kalmar
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Jag är Linnéuniversitetets centrala resesamordnare med ansvar för resefrågor och kontakter mellan oss och våra leverantörer som Stureplans Resor, SJ, hyrbilsföretagen i regionen, Länstrafiken i Kalmar och Kronobergs län samt lokala avtal för hotell och konferensanläggningar.

Arbetar även med att informera kring reserelaterade frågor, bl a genom Medarbetargruppen "Resor Lnu" samt under rubriken "Stöd och Service - Resor" på Medarbetare. Jag administrerar kundregistret till KLT-appen och sj.se samt lägger upp profiler till onlinesystemet hos Stureplans Resor.

Jag är ansvarig kontaktperson gentemot Eurocard (SEB kort AB). Kontakta mig om du har frågor kring Eurocard eller vill ansöka om ett kreditkort.

Jag arbetar även med inköps-/avtalscontrolling och leverantörsuppföljning. Jag gör även spendanalyser och fakturakontroller inom specifika områden vid behov.

Jag besöker gärna din institution/avdelning för att informera kring er situation gällande leverantörer, avtal och kostnader eller om ni har reserelaterade frågor.