Niklas Salmose

Niklas Salmose

Professor
Institutionen för språk Fakulteten för konst och humaniora
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Jag doktorerade vid University of Edinburgh 2012 med en avhandling om nostalgi som stil och estetik i modernistisk litteratur. Innan dess arbetade jag som film- och litteraturlärare i Stockholm under tio år samt som filmregissör och producent. Jag har arbetat på Linnéuniversitetet sedan 2012 med fokus på engelsk litteraturvetenskap, film- och litteraturdidaktik, projektledning och översättning. Vid sidan av mitt arbete på Linnéuniversitetet så driver jag ett eget filmbolag och förlag, Trolltrumma film och förlag. Dessutom arbetar jag som översättare av engelsk skönlitteratur till svenska, senast med en översättning av F. Scott Fitzgeralds novellsamling All the Sad Young Men (Alla sorgsna unga män, 2014).

Undervisning

Jag undervisar engelsk litteraturvetenskap på grundnivå inom ämnet Engelska, främst introduktion till engelsk litteratur (G1), engelsk litteraturhistoria 1800-nutid (G2), teori och metod, samt den multimodal modernism (G3). Dessutom ansvarar jag för film- och litteraturdidaktik för ämneslärarstudenterna i engelska och gör besök under deras praktiker. Inom SKK-programmet undervisar jag i projektledning och har också viss undervisning inom magisterprogrammet i översättning. Jag handleder och examinerar kandidat och mastersuppsatser inom engelsk litteraturvetenskap eller litteraturdidaktik. Till hösten startar jag en ny masterskurs: F. Scott Fitzgerald och jazzåldern.

Forskning

Min forskning innefattar angloamerikansk och europeisk modernism med särskilt fokus på F. Scott Fitzgerald, Malcolm Lowry, Virginia Woolf och William Faulkners författarskap och deras och modernismens påverkan på och av nostalgin som idébegrepp och stil. Jag ser nostalgin som en mycket egenartad och komplex drivkraft för samhället i stort men också för individen, samtidigt är den också en sammansatt känsla som påverkar våra dagliga liv. Men nostalgin är också en estetik i sig.

Ett annat intresseområde är det jag kallar sinnesestetik, inom studiet av multimodalitet, d.v.s. hur olika medier förmedlar sinnliga och känslosamma upplevelser inom ett annat sinnesområde än mediet ger uttryck för, t.ex. hur kan vi uppleva smaker genom litteraturen.

Jag arbetar också med film- och litteraturdidaktiska frågor, senast om empatiinlärning via film och litteratur samt skräckfilmens betydelse i undervisningen.

Vidare arbetar jag för närvarande med två antologier: en med nya essäer om Malcolm Lowrys författarskap i samarbete med Marie­ Agnès Gay & Catherine Delesalle-Nancey, Jean Monnet University, Lyon. En annan bok titulerad Kvinnoröster ur första världskriget är en antologi med texter av och med kvinnor från första världskriget i svensk översättning. 

Inom Linnaeus University Research Center for Intermedial and Multimodal Studies (IMS) arbetar jag nu med ett projekt om transmedieringar av det antroprocena till estetiska medier samt ett projekt titulerat "Mediefobi" om medierepresentationer. Dessutom skriver jag om relationen mellan nostalgi, bild och text i Astrid Lindgrens bilderböcker.

Förutom medlemskap i IMS är jag med i BAMS (British Association for Modernist Studies), EAM (European Network for Avant-Garde and Modernism Studies) och F. Scott Fitzgerald Society.

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Konferens­bidrag (Referee­granskat)

Kapitel i bok, del av antologi (Referee­granskat)

Samlings­verk (redaktör­skap) (Referee­granskat)

Artikel i tid­skrift (Övrigt veten­skapligt)

Konferens­bidrag (Övrigt veten­skapligt)

Bok (Övrigt veten­skapligt)

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt veten­skapligt)

Doktors­avhandling, mono­grafi (Övrigt veten­skapligt)

Artikel, recension (Övrigt veten­skapligt)

Artikel i tid­skrift (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))

Konstnärlig output (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))

Samlings­verk (redaktör­skap) (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))