Nils Fagerberg

Nils Fagerberg

Doktorand
Institutionen för skog och träteknik Fakulteten för teknik
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Mitt doktorandprojekt handlar om hyggesfritt skogsbruk, eller mer specifikt om kontinuitetsskogsbruk genom selektiv avverkning av individuella träd. Jag undersöker hur skogsskötseln kan optimeras för att generera hög ekonomisk avkastning för skogsägaren. I det arbetet ingår att testa och utveckla tillväxtmodeller för enskilda träd som är beroende av hur deras lokala konkurrenssituation ser ut. Jag arbetar även med modeller för att beskriva stamkvalité utifrån liknande variabler. Den här typen av modeller ökar tillförlitligheten för jämförande studier mellan nya och konventionella brukningsmetoder.

Undervisning

Jag har tidigare undervisat på institutionens kurser inom hållbart familjeskogsbruk.

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))