Nils Fagerberg

Nils Fagerberg

Universitetslektor
Institutionen för skog och träteknik Fakulteten för teknik
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Jag är jägmästare med ett huvudintresse för hyggesfritt skogsbruk. Vidare har jag en kandidatexamen i ekologisk ekonomi, samt en magister i hållbar utveckling. Jag har en doktorsexamen inom skogsskötsel. Min avhandling behandlar frågan om hur man optimerar de individuella trädvalen i plockhuggning för att få bästa möjliga ekonomiska avkastning. Mitt fokusområde handlar således om att utarbeta rekommendationer för hur man bör avverka i skiktade skogar för att nå bästa möjliga resultat. Jag arbetar 60% på universitetet med huvudsakligen undervisning. Övrig tid ägnar jag åt egen verksamhet på familjens gård utanför Vetlanda med bl.a. kontinuitetsskogsbruk, nötköttsproduktion och konsultuppdrag.

Undervisning

Jag arbetar mycket med kurserna i Hållbart familjeskogsbruk, framför allt delkurs III som jag har varit ansvarig för under flera år. Fr.o.m. hösten 2024 ansvarar jag för kursen Hyggesfritt skogsbruk. Kursen Skogsskötsel: Lövskog och främmande trädslag är också en kurs som jag är involverad i.

Forskning

Mitt doktorandprojekt handlade om hyggesfritt skogsbruk, eller mer specifikt om kontinuitetsskogsbruk genom selektiv avverkning av individuella träd. I avhandlingen undersökte jag hur plockhuggning kan optimeras för att generera hög ekonomisk avkastning för skogsägaren. Området är högaktuellt för det svenska skogsbruket eftersom det kan vara ett effektivt sätt att kombinera flera målsättningar samtidigt. I min forskning har jag utarbetat skötselrekommendationer som kan användas som algoritmer i mjukvarubaserade avverkningsanalyser. Eftersom skiktad skogsskötsel har visat sig vara ett lönsamt alternativ för skogsägaren i många situationer så finns det ett stort behov av att vidareutveckla och precisera rekommendationerna för olika förutsättningar och trädslag.

Uppdrag

Kursansvar för Fastighetsteknik, Hållbart familjeskogsbruk II, Hållbart familjeskogsbruk III, Skogsskötsel: Lövskog och främmande trädslag samt Hyggesfritt skogsbruk.

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Rapport (Övrigt veten­skapligt)

Doktors­avhandling, samman­läggning (Övrigt veten­skapligt)

Artikel i tid­skrift (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))