Nils Fagerberg

Nils Fagerberg

Forskningsamanuens
Institutionen för skog och träteknik Fakulteten för teknik
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Jag är jägmästare med ett huvudintresse för hyggesfritt skogsbruk. Jag disputerade 2022 med en avhandling om hur man optimerar de individuella trädvalen i plockhuggning. Vidare har jag en kandidatexamen i ekologisk ekonomi, samt en magister i hållbar utveckling. Jag bor på en gård i Vetlanda kommun där vi praktiserar en hög grad av självhushållning med bl.a. naturbeten med nötkreatur.

Undervisning

Jag är kursansvarig för den fristående kursen Hållbart familjeskogsbruk III. Jag har varit delaktig från och till i olika delar av institutionens kurser i hållbart familjeskogsbruk sedan 2010.

Forskning

Mitt doktorandprojekt handlade om hyggesfritt skogsbruk, eller mer specifikt om kontinuitetsskogsbruk genom selektiv avverkning av individuella träd. I avhandlingen undersökte jag hur plockhuggning kan optimeras för att generera hög ekonomisk avkastning för skogsägaren.

Uppdrag

Kursansvar för Fastighetsteknik, Hållbart II samt Hållbart III.

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Rapport (Övrigt veten­skapligt)

Doktors­avhandling, samman­läggning (Övrigt veten­skapligt)

Artikel i tid­skrift (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))