Pressbilder Nils Nilsson (högupplöst)

Jag var vicerektor på Linnéuninversitetet till 2017-12-31 och i den rollen arbetat främst med att introducera och implementera projektet DEU - det entreprenöriella universitetet. Jag har också ansvarat för utveckling och implementering av LUSA - Linneaus University SUmmer Academy.

Nu forskar och undervisar jag i ämnet entreprenörskap och innovation – gärna i samma andetag eftersom de ofta samspelar. Mitt specialområde är ”Entreprenörens blick” – ett koncept som fångar de förhållningssätt och metoder som gör att entreprenören i situationer med hög osäkerhet förmår att fördomsfritt och med gott omdöme både se och handla på möjligheter