Nina Carlsson

Nina Carlsson

Universitetslektor
Institutionen för hälso- och vårdvetenskap Fakulteten för hälso- och livsvetenskap
44176, Hus Vita, Kalmar
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Jag är leg.sjuksköterska och fil.kand. sedan 2003. Jag disputerade i vårdvetenskap vid Linnéuniversitetet juni 2022 med avhandlingen 'Sorgereaktioner hos närstående till personer som avlidit till följd av plötsligt hjärtstopp'.

Uppdrag

Jag är medlem i forskargruppen iCARE (The innovative Arrest REsearch group) och även delaktig i forskarnätverket CESAR.

Publikationer

Doktors­avhandling, samman­läggning (Övrigt veten­skapligt)