Nina Ernst

Universitetslektor
Institutionen för film och litteratur Fakulteten för konst och humaniora
Spara kontaktuppgifter

Undervisning

Jag undervisar i litteraturvetenskap såväl på Institutionen för film och litteratur som på lärarutbildningen. Förutom undervisningen är jag också handledare och examinator för lärarutbildningens självständiga arbeten samt handledare för uppsatser på avancerad nivå i litteraturvetenskap (kandidat-, magister-, och masternivå). 

Jag har en bakgrund som ämneslärare i engelska och svenska, men efter min disputation har jag undervisat och handlett vid Lunds universitet, Malmö universitet samt Linnéuniversitetet. Under 2018-2020, bodde jag i New York och arbetade vid Columbia University som lektor i svenska med ansvar för svenskprogrammet där. 

Forskning

Jag är litteraturvetare och serieforskare. Min avhandling Att teckna sitt jag. Grafiska självbiografier i Sverige (2017) belyser framväxten av den grafiska självbiografin internationellt och i Sverige. Studien behandlar en korpus av tjugotvå svenska verk publicerade 1998-2016 och utforskar de särskilda berättarstrategier som serieskapare använder i gestaltningen av jaget. Därtill analyseras självbiografiskt serieskapande från tre olika positioner i verk av Mats Jonsson, Malin Biller och Simon Gärdenfors. 

"Narrative medicine" är ett forskningsfält som intresserar mig då jag under mitt avhandlingsarbete upptäckte att psykisk ohälsa var ett genomgående tema i många serieromaner. För närvarande planeras även undervisningsmaterial i visuell litteracitet med utgångspunkt i seriemediet för lärarutbildningen.

Övriga intresseområden inom litteraturvetenskapen är:

  • Metafiktion och autofiktion
  • Narratologi
  • Brittisk prosa och poesi från 1900-talet och 2000-talet
  • World Literature 

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Kapitel i bok, del av antologi (Referee­granskat)

Bok (Övrigt veten­skapligt)

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt veten­skapligt)

Doktors­avhandling, mono­grafi (Övrigt veten­skapligt)