Oduor Olande

Oduor Olande

Universitetslektor
Institutionen för matematik Fakulteten för teknik
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Jag är lektor i matematikdidaktik.

Undervisning

Jag undervisar inom lärarutbildningen på alla nivåer. Jag är intresserad av lärande med fokus på både didaktiska frågeställningar och bedömningsfrågor, i skolsammanhang såväl som utanför skolan.

Som en del i Linnéuniversitets samverkan med närområden, driver jag ett nätverk för verksamma lärare – Matematik i kulturmiljö. Nätverket har som ambition att ge skolmatematiken ett sammanhang utifrån ett samhälleligt perspektiv genom ett nära samarbete med övriga samhällsaktörer.

Forskning

Mitt forskningsintresse berör meningsskapande med utgångspunkt i tolkning av diagram i allmänhet. Som en naturlig utveckling blir även frågor som rör bedömning av kunskaper i matematik av stort intresse. Jag disputerade med en avhandling om elevernas förståelse av diagram och grafer genom ett mer kritiskt och analytiskt förhållningssätt.

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Konferens­bidrag (Referee­granskat)

Doktors­avhandling, mono­grafi (Övrigt veten­skapligt)