Ola Agevall

Professor
Institutionen för samhällsstudier Fakulteten för samhällsvetenskap
Spara kontaktuppgifter

OLA AGEVALL är professor i sociologi och forskar om professionella grupper, högre utbildning och samhällsvetenskapernas språk. Han har tidigare forskat om Max Webers sociologi, om mobbnings- och sterotypbegreppens historia, om musiksociologi och om den klassiska sociologins uppbyggnad och användning.

Undervisning

Klassisk och modern sociologisk teori, forskningsdesign och vetenskapsteori, professionssociologi, utbildningssociologi, kultursociologi. Har även översatt arbeten inom sociologi och filosofi för användning i undervisning, såsom Max Webers installationsföreläsning i Freiburg (Sociologisk forskning, 2001), Niklas Luhmanns Kärlek som passion (Liber, 2003), Heinrich Rickerts Kulturvetenskap och naturvetenskap (Daidalos, 2013). Inom kort även Émile Durkheims Pedagogikens utveckling i Frankrike.

Undervisar också på examensarbeteskurser och handleder studenter och doktorander.

Forskning

Projektledare Pedagogik för det populära: Hagström, undervisningen och det musikpedagogiska fältet, Vetenskapsrådet, 2006-2009. Finansiär: Vetenskapsrådet

Projektmedarbetare Kunskapssamhällets bärare. Projektet leddes av  professor Thomas Brante (Lunds universitet), 2010-2013. Finansiär: Vetenskapsråde

Projektledare Vad hände med 1960-talets studenter? 2014. finansiär Crafoordska stiftelsen,

Projektmedarbetare Väg-skäl, huvudsökande Ulla-Karin Nordänger (Linnéuniversitetet), Vetenskapsrådet, 2011-2014

Projektmedarbetare Svensk högre utbildning: finansiering, organisering, rekrytering, utfall 1950-2020 (SHEFOE). Projektledare var professor Mikael Börjesson (Uppsala universitet), 2016-2020. Finansiär: Vetenskapsrådet, 

Uppdrag

 • Svenska sociologförbundets tidskrift Sociologisk forskning, Redaktör 2001-2003
 • Europeiska sociologförbundets tidskrift European societies, redaktionsmedlem 2010-2014
 • Vetenskaplig ledare för Forum för professionsforskning, LNU 2010-2019
 • Samhällsvetenskapliga institutionens forskningskommitté LNU, ordförande 2011
 • Ordförande HLK/samhällsstudier LNU: 2011-2021
 • Fakultetsnämnden LNU/FHS, 2011-2012
 • Nämnden för forskarnivå LNU, Ledamot 2012
 • Fakultetsstyrelsen LNU/FSV, ledamot 2013-2019
 • Anställningsnämnden för professors- och docentärenden FSV/LNU, Ledamot 2016-2021
 • Programledare för Magister- och masterprogrammen i sociologi, 2017-2019, 2023-
 • Ledamot i det vetenskapliga rådet för Centrum för högre utbildning och forskning som studieobjekt (HERO) vid Uppsala Universitet, 2024-

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Konferens­bidrag (Referee­granskat)

Bok (Referee­granskat)

Kapitel i bok, del av antologi (Referee­granskat)

Artikel i tid­skrift (Övrigt veten­skapligt)

Konferens­bidrag (Övrigt veten­skapligt)

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt veten­skapligt)

Doktors­avhandling, mono­grafi (Övrigt veten­skapligt)

Rapport (Övrigt veten­skapligt)

Samlings­verk (redaktör­skap) (Övrigt veten­skapligt)

Artikel, recension (Övrigt veten­skapligt)

Artikel i tid­skrift (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))

Artikel, recension (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))