PhD

Studierektor Högskolepedagogik

Vetenskaplig ledare för forskarhandledarutbildning vid Linnéuniversitetet.

Forskning

 

Högskolepedagogisk utveckling

Företagsforskarskolan ProWOOD

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Konferens­bidrag (Referee­granskat)

Doktors­avhandling, samman­läggning (Övrigt veten­skapligt)