Ola Kronkvist

Ola Kronkvist

Universitetslektor
Institutionen för kriminologi och polisiärt arbete Fakulteten för samhällsvetenskap
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Lärare och forskare

Jag har bakgrund som fritidspedagog och polisinspektör med ytterligare studier inom framför allt psykologi och pedagogik. Jag disputerade 2013 i socialt arbete med avhandlingen "Om sanningen skall fram". Om polisförhör med misstänkta för grova brott, tillförligtlighetsbedömningar, informationsflöde i utredningsprocessen och mänskliga rättigheter.

Twitter på: @olakronkvist

Undervisning

Jag undervisar framför allt inom fälten:

  • Polisiär utredningsmetodik med tonvikt på polisförhör
  • Utredande samtal
  • Tillförlitlighetsbedömningar
  • Forskningsmetodik

Forskning

Mina forsknings- och utvecklingsarbeten är inom fälten:

  • Polisiär utredningsmetodik med tonvikt på förhör
  • Mänskliga rättigheter i utredningsprocessen
  • Appliceringar av evidens från rättspsykologin till andra utredningskontexter, främst utredande samtal och beslutsfattande
  • Polisiära kompetenser i prehospital vård
  • Samverkan i den offentliga sektorn

Uppdrag

Ledamot av Centrum för praktiskt kunskaps vetenskapliga råd på Södertörns högskola

Projektledare för samordning av professionsutbildningar

Tidigare prefekt på Institutionen för kriminologi och polisiärt arbete (2017-2022).

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Bok (Övrigt veten­skapligt)

Doktors­avhandling, mono­grafi (Övrigt veten­skapligt)

Kapitel i bok, del av antologi (Referee­granskat)

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt veten­skapligt)

Konferens­bidrag (Övrigt veten­skapligt)

Proceedings (redaktörskap) (Övrigt veten­skapligt)

Rapport (Övrigt veten­skapligt)

Rapport (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))