Ola Kronkvist

Ola Kronkvist

Universitetslektor, prefekt
Institutionen för polisiärt arbete Fakulteten för samhällsvetenskap
+46470708162
+46706188232
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Prefekt för Polisutbildningen

Jag undervisar inom polisiär utredningsmetodik och vetenskaplig metod. Mitt forskningsintresse rör framför allt utredningsmetodik, mänskliga rättigheter och organisationsteori.

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Kapitel i bok, del av antologi (Referee­granskat)

Konferens­bidrag (Övrigt veten­skapligt)

Bok (Övrigt veten­skapligt)

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt veten­skapligt)

Doktors­avhandling, mono­grafi (Övrigt veten­skapligt)

Rapport (Övrigt veten­skapligt)

Proceedings (redaktörskap) (Övrigt veten­skapligt)

Rapport (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))